Projecten

Meer informatie over de projecten en projectdoelen van de Uitvoeringsagenda2.0 vindt u in het totaaloverzicht (PDF). Dit projectenoverzicht is dynamisch en wordt steeds bijgewerkt met de laatste stand van zaken.

Er wordt onderscheid gemaakt in een aantal fasen:
Fase 1 (groen): Project is goedgekeurd / gestart.
Fase 2 (geel): Project is besproken in stuurgroep en in principe akkoord (nog aanvulling nodig of in procedure bij provincie).
Fase 3 (oranje): Project is in voorbereiding.

Van de meeste van alle goedgekeurde projecten (fase 1, groen) kunt u hieronder de onderliggende projectbeschrijvingen downloaden. De projecten staan in dezelfde volgorde als in bovenstaand totaaloverzicht en per programma geordend:

Werken

Wonen

Bereikbaarheid

Afwegingskader projecten

Om focus aan te brengen en gericht met een uitvoerbaar aantal projecten en acties resultaten te boeken is het noodzakelijk te prioriteren en keuzes te maken. Daarom worden projecten of activiteiten beoordeeld aan de hand van een afwegingskader, dat is gebaseerd op de uitgangspunten van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020.