Regiobarometer

lr RA regiobarometer cc 1De Regiobarometer Achterhoek is een monitoringsinstrument met feiten en cijfers over de  Achterhoek. Hij brengt ontwikkelingen en trends in beeld en biedt daarmee handvatten voor bijsturing van beleid of het starten van nieuwe projecten.
De Regiobarometer brengt ontwikkelingen met elkaar in verband en geeft waar mogelijk een doorkijk naar de toekomst. De thema’s van de  Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 (Werken, Wonen, Bereikbaarheid) vormen het uitgangspunt.

De Regiobarometer is in samenwerking met de provincie Gelderland en in samenspraak met de andere Gelderse regio’s tot stand gekomen. De data zijn deels afkomstig uit de provinciale database. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemers, organisaties en overheid, heeft de Regiobarometer opgesteld. Er verschijnt jaarlijks een geactualiseerde versie.

Vragen? Mail Janine Geerse of Martine Angenent

 

Meer gegevens en informatie vindt u op www.gelderland.databank.nl en in onderstaande rapporten: