Regiobarometer

De Regiobarometer 2017 is een monitoringsinstrument met feiten en cijfers over de Achterhoek. Hij brengt ontwikkelingen en trends in beeld en biedt daardoor handvatten voor het bijsturen van beleid of het starten van nieuwe projecten. De Regiobarometer brengt ontwikkelingen met elkaar in verband en geeft waar mogelijk een doorkijk richting de toekomst.
De speerpunten van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2020 (Werken, Wonen, Bereikbaarheid) vormen het uitgangspunt.

Regiobarometer 2017
Regiobarometer 2017 Factsheet
Regiobarometer 2015

Opdrachtgever voor de Regiobarometer 2017 is de Stuurgroep Achterhoek2020. Auteurs zijn Marleen Visser MSc en Michel Linnenbank MSc, werkzaam bij het Lectoraat Governance Saxion.

Vragen? Mail Janine Geerse of Martine Angenent

Meer informatie vindt u in onderstaande rapporten: