Achterhoek2020 Jong

Achterhoek 2020 Jong is een bundeling van jongereninitiatieven in de Achterhoek, die op meerdere manieren samenwerken om de Achterhoek aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren.
Aangesloten zijn: Achterhoek Werkt, JongAchterhoek, Het Work Innovate Center, Innovatiehub Innovar, Ervaar je baan, Jonge Ambtenaren Achterhoek en Plattelands Jongeren Gelderland. Ook enkele hbo- en universiteitsstudenten en andere geïnteresseerden nemen deel.
Achterhoek 2020 jong voert projecten uit binnen de thema’s wonen, werken en recreatie. Ze zijn bedoeld voor jongeren en worden allemaal door jongeren uitgevoerd. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt door geld uit het regiocontract met de provincie Gelderland.

Meedoen?
Uiteraard zien we graag dat meer jongeren en jongerenorganisaties zich aansluiten en betrokken zijn bij Achterhoek 2020 Jong! Aansluiten bij Achterhoek 2020 Jong kan dienen als een versterking van je eigen organisatie en helpen de naamsbekendheid daarvan te vergroten. Ook kun je werken aan jouw idealen, met daarnaast de steun en betrokkenheid van alle organisaties verbonden aan Achterhoek 2020 Jong. Vanzelfsprekend kunnen aangesloten organisaties hun eigen doelen blijven nastreven en hun eigen activiteiten blijven uitvoeren.

Aanmelden
Wil je betrokken worden, als organisatie of als individu, mail dan naar Marit Maglio en meld je aan. Bij Marit kun je ook terecht voor meer informatie over Achterhoek 2020 Jong of één van de projecten.

Verbonden met Achterhoek2020
Achterhoek 2020 Jong overlegt twee keer per jaar met de stuurgroep Achterhoek 2020 en denkt mee over relevante projecten binnen de Achterhoek Agenda 2020.