Achterhoek2020 Jong

Achterhoek2020 Jong is een bundeling van jongereninitiatieven in de Achterhoek, die op meerdere manieren samenwerken om de Achterhoek aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren. Verschillende Achterhoekse jonge ondernemers, studenten, ambtenaren en belangenverenigingen werken hierin samen. Aangesloten zijn onder andere Achterhoek Werkt, Jonge Ambtenaren Achterhoek, Plattelandsjongeren Gelderland en Regio Achterhoek. Ook hbo- en universiteitsstudenten en andere geïnteresseerden nemen deel.

Doel

Wij willen de stem vormen van jongeren en hun belangen behartigen bij belangrijke Achterhoekse organisaties, bijeenkomsten en andere (overleg)momenten. Daarnaast voeren we zelf ook projecten uit, binnen de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 (meer info onder). Het is uniek in de Achterhoek dat jongeren zich verenigd hebben in Achterhoek2020 Jong en zo een plek hebben binnen de Uitvoeringsagenda.

Bijdrage aan Uitvoeringsagenda2.0

Jongeren zijn de toekomst van de Achterhoek! In deze regio neemt de bevolking af (krimp), omdat er minder kinderen worden geboren en veel jongeren (voor studie) wegtrekken en daarna vaak niet terugkeren. Het aandeel ouderen neemt juist toe (vergrijzing). Daarom is het heel belangrijk om jongeren aan deze prachtige regio te binden.

De Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020 is er op gericht om, binnen de thema’s Werken, Wonen en Bereikbaarheid, de gevolgen van de krimp zo goed mogelijk op te vangen. De initiatieven van Achterhoek2020 Jong dragen hieraan bij door bijvoorbeeld te laten zien welke geweldige carrièremogelijkheden er in de Achterhoek zijn voor jong talent. Ook proberen wij de mogelijkheden voor jongeren om in de Achterhoek te wonen, zowel huur als koop, te bevorderen.

Meedoen?

Uiteraard zien we graag dat meer jongeren en/ of jongerenorganisaties zich aansluiten en betrokken zijn bij Achterhoek2020 Jong! Wil je meer informatie, heb je een goed idee of wil je meedoen met Achterhoek2020 Jong, als organisatie of individu? Neem contact op met Jouke Lavalaye bij Regio Achterhoek; 0314 – 32 12 41 of j.lavalaye@regio-achterhoek.nl.

Projecten

Achterhoek2020 Jong voert projecten uit voor jongeren en door jongeren. Wij streven ernaar de kansen voor jongeren op werk en wonen in de Achterhoek zo groot mogelijk te maken en daar meer bekendheid aan te geven. Wij willen jongeren behouden en aantrekken en jong (hoogopgeleid) talent binden aan deze regio.

Klik door voor meer informatie over (geplande) projecten van Achterhoek2020 Jong.