Jong Wonen

Als we jongeren interesseren om te gaan werken in de Achterhoek, is het ook van belang dat zij een woning in de regio kunnen vinden. In 2015 presenteerde de projectgroep Jong Wonen van Achterhoek2020 Jong de resultaten van de ‘enquête Jong Wonen’. Het onderzoek toonde aan dat er onder jongeren behoefte bestaat aan heldere informatie over de woonmogelijkheden in de Achterhoek.

Doel

Project Jong Wonen wil de kansen en mogelijkheden voor jongeren om in de Achterhoek te wonen bevorderen door hier meer inzicht in te geven, voor zowel huur als koop. We willen zo de beeldvorming hierover ook positief bijsturen, want er is vaak meer mogelijk dan jongeren denken. Doel is het opzetten van een digitaal platform met informatie over wonen in de Achterhoek, specifiek gericht op jongeren. Het platform moet informatie bieden over o.a. het woonaanbod, woonnieuws en tips, financiering en succeservaringen van andere jongeren die een passende woning hebben gevonden. Het gaat om een website en Facebookpagina. Er wordt ook een koppeling gemaakt met SmartHub Achterhoek, waar het aanbod van stage- en werkplekken in de regio te vinden is.

Meer info

Er wordt nog gewerkt aan dit digitale platform. Zodra er meer over bekend is melden we dat. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met projectleider Ellen Klein Gunnewiek via ellenklg@gmail.com.