Projecten Achterhoek2020 Jong

Achterhoek2020 Jong voert projecten uit voor jongeren en door jongeren. Wij streven ernaar de kansen voor jongeren op werk en wonen in de Achterhoek zo groot mogelijk te maken en daar meer bekendheid aan te geven. Wij willen jongeren behouden en aantrekken en jong (hoogopgeleid) talent binden aan deze regio.

Hieronder vind je informatie over de projecten die momenteel lopen of worden voorbereid. Een aantal hebben we een aparte pagina gegeven, waarnaar je kunt doorklikken:

Hackaton

In de Achterhoek is er een tekort aan hoogopgeleide IT’ers, terwijl die wel van groot belang zijn om regionaal voorop te blijven lopen met technische ontwikkelingen. Tijdens een meerdaagse ‘Hackaton’ worden hoogopgeleide IT’ers vanuit het hele land uitgedaagd om IT-vraagstukken waar Achterhoekse bedrijven tegenaan lopen op te lossen. Zo brengen we die bedrijven (vooral actief in Smart Industry) direct onder de aandacht van deze doelgroep, om die jongeren kennis te laten maken met voor hen potentiële werkgevers. Wie weet resulteert het naast geweldige oplossingen voor de IT-problemen ook in het vervullen van vacatures! De Hackaton bestaat niet alleen uit breinbrekers, want er is er ook ruimte voor sportieve activiteiten en een gezellig feest ter afsluiting.

Dit evenement is nog in voorbereiding. Zodra er meer over bekend is, melden we dat.