Bereikbaarheid

Een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling is het optimaliseren van bereikbaarheid van de regio, zowel fysiek als digitaal. Onder fysieke bereikbaarheid vallen onder andere infrastructurele voorzieningen, openbaar vervoer en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Goede digitale bereikbaarheid is cruciaal om de ambities van Smart Werken te realiseren. Voor een landelijk gebied als de Achterhoek is digitale bereikbaarheid vooral in het buitengebied belangrijk om nieuwe ontwikkelingen een kans te geven.

Programma’s en projecten

Het programma bereikbaarheid richt zich op de ontsluiting van de Achterhoek via weg, spoor en internet. Naast de bovenlokale infrastructuur is de fijnmazige bereikbaarheid in een landelijke regio belangrijk, zodat voorzieningen bereikbaar blijven en moet breedbandinternet (glasvezel) voor iedereen beschikbaar zijn, niet alleen in de kernen maar zeker ook in het buitengebied.

Regionale infrastructuur
Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van de Achterhoek. Goede en betrouwbare verbindingen via zowel de weg als het spoor zijn essentieel. De spoorlijnen Arnhem-Doetinchem-Winterswijk en Winterswijk-Zutphen-Apeldoorn en de wegverbinding A18/N18 zijn de belangrijkste levensaders voor de Achterhoek.
Doel is het verkorten van de reistijd van en naar economische centra en hoger onderwijs in de omgeving van de Achterhoek, dankzij een snelle hoofdinfrastructuur.

Fijnmazige bereikbaarheid
Met het project Basismobiliteit realiseert de Achterhoek een (vervoers)voorziening realiseren waarbij iedereen zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief kan verplaatsen. Het bereikbaar houden van voorzieningen is een belangrijke voorwaarde voor het leefbaar houden van een vergrijzende regio. Dit kan door alle vormen van vervoer in samenhang te bekijken en particuliere initiatieven te omarmen.
Doel is een betaalbaar regionaal vervoersysteem dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de Achterhoek, aangezien voorzieningen niet meer overal beschikbaar zullen zijn en dus wel goed bereikbaar moeten zijn.

Digitale infrastructuur
Glasvezel op alle bedrijventerreinen heeft voor het bedrijfsleven topprioriteit. In het buitengebied glasvezel aanleggen is cruciaal voor vele partijen: inwoners, (agrarische) bedrijven, zorgaanbieders en scholen. Bijvoorbeeld om zorg op afstand te kunnen bieden en boeren hun dagelijks werk te laten doen op hun bedrijven met allerlei ICT-toepassingen. Ook voor kwalitatief hoogwaardig, modern onderwijs is een fatsoenlijke internetverbinding noodzakelijk. Doelstelling is een optimale en toekomstbestendige ontsluiting van het buitengebied via breedband.