Open Days 2018: verbinden en netwerken

Op 9 en 10 oktober heeft een delegatie bestaande uit Achterhoekse ondernemers en bestuurders deelgenomen aan de Open Days in Brussel; het grootste jaarlijkse evenement in Europa voor regio’s.
Met de Smarthub-bus vertrok het gezelschap naar Brussel.
Regio Achterhoek kijkt terug op een goede en vooral vruchtbare Open Days.

Open Days 2018

Open Days (9 en 10 oktober)

Vandaag en morgen is de Achterhoek vertegenwoordigd in Brussel tijdens de Open Days. Een bestuurlijke delegatie uit de Achterhoek bezoekt The European Week of Regions and Cities. Een drietal Duitse bestuurders uit Südlohn, Vreden en Bocholt reist mee met de Achterhoekse delegatie.

Het doel van de twee dagen is kennismaken, kennis delen en ontmoeten. Vanuit de Achterhoek ligt de focus op uitwisseling met de naast gelegen Cleantech Regio. Ook speelt grensoverschrijdende samenwerking opnieuw een rol. Daarnaast houdt de Achterhoek een workshop over SmartHub en het binden van jong talent aan de regio.

Hoe werkt een Thematafel?

Hoe werkt een Thematafel? Daar gebeurt het immers! Daarom starten we met een reeks artikelen over wat de zes Thematafels doen en wat dat oplevert. We beginnen met videoverslagen van de tweede Achterhoekdag op 3 oktober.

We beginnen met videoverslagen van de tweede Achterhoekdag op 3 oktober. De zes Achterhoek Thematafels en de Achterhoek Board kwamen voor de tweede keer bij elkaar. Van elke bijeenkomst is een kort videoverslag gemaakt.

Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

 

Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

 

Thematafel Zorginnovatie

 

Thematafel Smart Werken & Innovatie

 

Thematafels en Achterhoek Board van start

Tijdens de eerste Achterhoekdag op donderdag 6 september gingen de zes Thematafels en de Achterhoek Board van start. De Achterhoekdag is het logische vervolg op de start van de Achterhoekse Raad afgelopen maandag. Daarmee is de ‘smart governance’, de unieke samenwerking tussen organisaties, ondernemers en overheden (de 3 O’s) in de Achterhoek, een feit. 

De eerste Achterhoekdag stond vooral in het teken van kennismaken: de deelnemers van de Thematafels en Boardleden onderling, maar ook dwars door de zes thema’s en de drie O’s heen met elkaar. Vandaar ondermeer de vragen aan de deelnemers: waar staan we nu met onze Thematafel? En wat willen we over twee jaar hebben bereikt? 

In de zes Thematafels zijn in totaal zo’n 100 Achterhoekers vanuit de drie O’s vertegenwoordigd, met elk hun eigen achtergrond en achterban. 

De zes Thematafels zijn: Smart Werken & Innovatie, Zorginnovatie, Vastgoed & Woningmarkt, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en CirculaireEconomie & Energietransitie. 

Tijdens het ochtendprogramma kwamen de eerste drie Thematafels bij elkaar. Na de gezamenlijke lunch met officiële opening was het ’s middags de beurt aan de overige drie Thematafels en kwam ook de Achterhoek Board voor het eerst bijeen. 

De Boardleden Mirjam Koster (afgevaardigde vanuit onderwijs) en Ted Kok (afgevaardigde vanuit de zeven gemeenten), plus Mark Boumans (voorzitter Board) vertellen over de nieuwe samenwerkingsstructuur.

Fotografie: Carlo Stevering, Video: REGIO8

De Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar

Maandagavond 3 september kwam de Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar. In totaal 49 raadsleden, die de 49 raadsfracties van de 7 gemeenten in de regio Achterhoek vertegenwoordigen. Het eerste wapenfeit was de installatie van de Achterhoek Board.

Om recht te doen aan de stemverhoudingen in elke gemeente, wordt gestemd op basis van stempunten. Dat betekent dat elk lid van de Achterhoek Raad zoveel stempunten heeft als het aantal raadsleden dat zijn/haar fractie kent in de eigen gemeenteraad.

Foto’s bijeenkomst

De Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar. De nieuwe raadsleden stellen zich voor.

Eerste agendapunt van de nieuwe Achterhoek Raad is de installatie van de Achterhoek Board. De maatschappelijke organisaties voor onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties worden vertegenwoordigd door: Mirjam Koster (onderwijs), Chris van Ewijk (zorg), Claus Martinot (woningbouwcorporaties). De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Peter Rikken (VNO-NCW), Arthur Jansen (SIKA), Koen Knufing (Bouwend Nederland). De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd door Patricia Hoytink (Berkelland), Ted Kok (Aalten), Willem Buunk (Bronckhorst) en de provincie Gelderland door Bea Schouten (gedeputeerde). De Board wordt voorgezeten door Mark Boumans (burgemeester Doetinchem).

Tijdens de vergadering werd kort de Regiodeal toegelicht, die recent is ingediend bij het Rijk met een aanvraag van € 40 miljoen. Doel en ambitie: ‘groeien maar dan in kwaliteit’. Door innoveren en pionieren wil de Achterhoek samen met het Rijk nieuwe aanpakken formuleren, waar ook de rest van NL van kan leren en profiteren. Lees hier de Regiodeal Achterhoek.

Tot slot gingen de leden van de Achterhoek Raad met elkaar in gesprek  over de Achterhoek Agenda 2030. Dat gebeurde in 6 thematafels: Zorginnovatie, Circulaire Economie en Energietransitie, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Wonen en Vastgoed, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Smart Werken en Innovatie.

Bekijk hier de gehele uitzending van de Achterhoek Raad van 3 september 2018.

Video’s

Foto’s door Carlo Stevering Fotografie. Video’s door Arno Ikink van Oostkant. 

Urban Oasis van Nico Wissing op DRU Industriepark

Nico Wissing heeft zich er vier jaar voor ingespannen. Nu is het zover: zijn concept voor een Stadspark 2.0 krijgt in de Achterhoek gestalte. Het prototype van dit revolutionaire ontwerp komt op het DRU Industriepark. Er verrijst daar in de tweede helft van 2019 een innovatief stadspark, een ‘oase’ waar natuur, kunst en techniek samenkomen. Voor de ontwikkeling van Urban Oasis gaat Hybrid Landscape BV van Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra samenwerken met andere Achterhoekse bedrijven en toonaangevende wetenschappers zoals hoogleraar biomimicry Bob Ursem. Daarmee zetten zij de Achterhoek op de kaart als innovatieve regio die slimme oplossingen bedenkt en toepast voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van leefbaarheid in de stad. De provincie investeert de helft en de bedrijven samen de andere helft, bij elkaar zo’n 1,2 miljoen. Achterhoek2020 ondersteunt het project van harte, mede omdat het een fantastische praktijkplek biedt voor mbo-studenten en (internationale) studenten aantrekt.

Slim stadspark
Wat is er zo baanbrekend aan Urban Oasis? Wissing, de nationaal én internationaal gelauwerde landschapsarchitect en groenkunstenaar: “Wereldsteden hebben dringend behoefte aan oplossingen voor de gigantische vervuiling waarmee ze kampen. De Urban Oasis is in staat om grote hoeveelheden vervuilde lucht te zuiveren en om van regenwater drinkwater te maken.” Kortom: een eiland middenin de grote stad, waar je je ontspant tussen het groen, op Dutch Design meubelen. Een hippe ontmoetingsplek waar je kunt vergaderen en je telefoon met solartechniek oplaadt. Een ‘place to be’ middenin, maar ook weg van de drukte, waar mensen zich laven aan een gezonde, groene omgeving die tegelijkertijd ‘high tech’ is. Er zijn bomen en planten die fijnstof filteren, bloemen voor het vergroten van de biodiversiteit en gesteenten die CO2 absorberen. Allerlei slimme apparatuur, zoals luchtzuiverende membranen, is in een soort pergola verwerkt. Sensoren scannen de luchtkwaliteit en andere parameters en zetten het systeem automatisch aan het werk. Via een app kan iedereen meekijken met de prestaties van het slimme stadspark.

Innovatieve Achterhoek
Waarom in de Achterhoek? Wissing: “De Urban Oasis komt in de Achterhoek omdat wij hier laten zien dat we samen slimme oplossingen bedenken én neerzetten. We bouwen eerst een kleine variant van 300 vierkante meter waarmee we, zeker weten, internationale belangstelling gaan trekken. Van stedenbouwkundigen en studenten tot universiteiten en bedrijven. De bedoeling is om het ontwerp op te schalen met een factor tien, of honderd – het is een modulair systeem. Studenten en wetenschappers van over de hele wereld zijn welkom om te leren en mee te ontwikkelen.”
Ruim twintig veelal Achterhoekse bedrijven en diverse opleidings- en kennisinstituten werken samen om de droom van Wissing waar te maken, zoals TU Delft, hogeschool Van Hall Larenstein,  Graafschap College en AOC Oost. Ook kinderen van basisscholen worden betroken om hen bewust te maken van hoe de natuur werkt en wat de mens daarmee kan. “Een kind dat in de stad opgroeit, heeft weinig affiniteit met ‘natuur’. Natuur is immers National Geographic, voedsel koop je als kant-en-klare maaltijd, dieren zijn knuffels. Maar kinderen zijn de volwassenen van straks die keuzes maken over natuur, voedsel en energie. Ook voor hen is hier veel te leren en te beleven” aldus Wissing.

 

Ruim vier miljoen extra voor Achterhoekse economie

De Achterhoek ontvangt voor de periode 2018 tot 2020 zo’n drie miljoen euro extra vanuit het subsidieprogramma Gelderse Gebiedsopgave, waarmee de provincie de economie van de Gelderse regio’s wil versterken. Daarnaast is er nog 1,5 miljoen gereserveerd als aanvulling op de Regiodeal die de Achterhoek met het Rijk wil sluiten. In totaal krijgt de Achterhoek daarmee 10,5 miljoen euro uit de middelen van de gebiedsopgave.
In 2016 is zeven miljoen toegekend aan de Achterhoek. Hiermee zijn onder andere de projecten Smart Business Center, Smart Technical Eduation, Smart Mobility as a Service en Urban Oasis (mede) gefinancierd. Ook projecten als Zon op Erf, De Groene Kunstmestfabriek, Achterhoek 2020Jong en de EuregioAcademie ontvingen een bijdrage. De Achterhoek zal met de gelden uit de Gebiedsopgaven projecten financieren die passen binnen de thema’s van de Agenda2030: Economie & Talent, Wonen & Zorg, Mobiliteit & Vervoer en Energie & Agro.

Gedeputeerde op fietswerkbezoek in Achterhoek

Gedeputeerde Michiel Scheffer maakt 16, 17 en 18 juli 2018 een fietstoer langs de fietsindustrie in Gelderland. Op 17 juli was hij in de Achterhoek en bezocht Van Raam in Varsseveld en Basil in Ulft. Op zijn eigen fiets doet hij bedrijven aan die fietsprovincie Gelderland een gezicht geven. Bedrijven op het gebied van ‘fietsen maken’ (industrie) en ‘fietsgebruik’ (mobiliteit). Professor Gert-Jan Hospers van de Radboud Universiteit begeleidt Michiel Scheffer. De fietstoer is een verdieping van zijn onderzoek ‘De kracht van de Gelderse industrie’. Lees meer

Bron: provincie Gelderland

 

Michiel Scheffer bij industriekampioenen Achterhoek

Gedeputeerde Michiel Scheffer bracht op 11 juli 2018 een werkbezoek aan Hencon in Ulft en Ubbink in Doesburg. Hij ging met de ondernemers in gesprek over de samenwerking en kennisdeling tussen industriebedrijven in de Achterhoek.  

Duurzame innovatie
Hencon en Ubbink zijn wereldspelers in een specialistische markt. Met meer dan 50 jaar ervaring is Hencon uit Ulft een wereldwijde leverancier van bemande én onbemande voertuigen voor de aluminiumindustrie. Ubbink in Doesburg werkt aan slimme innovaties voor een gezond binnenklimaat voor gebouwen, zoals rookgasafvoer en lucht- en waterdicht bouwen. Samen met andere industriebedrijven maken zij werk van duurzame innovatie in de Achterhoek.

Groene Industrie
Gelderland is vorige week uitgeroepen tot meest ondernemende regio in Europa voor zijn duurzame innovatieklimaat. De Smart Industry-regio Achterhoek levert hieraan een belangrijke bijdrage, zegt Michiel Scheffer: ‘Door samen te werken en kennis te delen over duurzaam ondernemen maken industriebedrijven in de Achterhoek werk van een groene industrie: een slimme en schone industrie waarin afval de nieuwe grondstof is’.
Lees meer

Bron: provincie Gelderland

Nieuw: De Achterhoekse vlag!

De gloednieuwe Achterhoekse vlag is gepresenteerd op de premièredag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde in bijzijn van de ontwerper, Paul Heutinck, oud voorman van Normaal Bennie Jolink, burgemeester van de Gemeente Oost-Gelre Annette Bronsvoort, topvolleybalster Lonneke Sloetjes en projectleider en oud topschaatser Stefan Groothuis. De vlag zal direct een prominente rol krijgen en wappert komende dagen op het grootste festival van Nederland, de Zwarte Cross.

Sinds mensenheugenis heeft de Achterhoek het zonder echte eigen vlag moeten stellen, maar aan deze vlaggeloosheid is eindelijk een einde gekomen!

De ontwerpwedstrijd, georganiseerd door Grolsch, Zwarte Cross en Stichting Pak An, heeft bijna 500 inzendingen opgeleverd. Vervolgens zijn er door een publieke stemronde 380.000 online stemmen uitgebracht, die de 500 inzendingen hebben teruggebracht tot een top 20. De 7-koppige vakjury heeft een definitieve keuze gemaakt en het winnende ontwerp bepaald. De ontwerper van de Achterhoekse vlag is Paul Heutinck uit Winterswijk. Paul is vormgever en tevens oprichter van ‘Bandjes kieken in de Achterhoek’.

Het ontwerp: een stoere Achterhoekse Vikingvlag
Pauls ontwerp is geïnspireerd op het typische Achterhoekse coulisselandschap. De schakering van de licht groene vlakken met de donkergroene vlakken zijn een sterk gestileerde weergave van de weilanden en de bossen die de Achterhoek onder meer zo sterk kenmerken. Het atypische kruis dat gebogen tussen deze vlakken door loopt, staat voor de kronkelende wegen met bomen erlangs, die met elkaar verbonden zijn en deze vlag verbindt! Tegelijkertijd staat het ook voor de eigenzinnigheid en kracht van de Achterhoeker. De vakjury geeft aan: “Als jury waren we het er snel over eens dat de vlag krachtig moest zijn; geen slogan, geen poespas maar mooi door eenvoud zoals vlaggen zijn.”
De vlag voldoet aan de volgende eisen:
– Kracht: Het kruis als sterk symbool maar vriendelijk door zijn ronde vormen;
– Eenvoud: De eenvoud van de vlag maar waar gewenst het Achterhoekse landschap met kronkelwegen, bomenrijen en (agrarische) percelen in gezien kan worden;
– Kleur: De kleuren van de vlag gaan vloeiend op in het Achterhoekse landschap;
– Tijdloos: Mede door deze factoren is het een vlag voor heden en de toekomst.

Profvoetbalclub De Graafschap partner Achterhoekse vlag
De initiatiefnemers en partners, voetbalclub De Graafschap, Regio Achterhoek, Achterhoek Toerisme en Achterhoek2020, zijn ook erg blij met het eindresultaat. Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap: “Deze vlag brengt duidelijk het bijzondere karakter van de Achterhoek over. Het staat symbool voor het prachtige landschap, met zijn dorpen en steden. Het straalt de kenmerkende waarden van Naoberschap, eigenzinnigheid en nuchterheid van de Achterhoeker uit, maar geeft door de aparte kronkel van het kruis ook mooi het karakter en lef weer waar wij als voetbalclub De Graafschap ook voor staan.” De meeste gemeenten die aangesloten zijn bij Regio Achterhoek hebben al meerdere exemplaren besteld voor bij het gemeentehuis. Ook op andere prominente locaties in de Achterhoek zal de vlag gehesen worden.

Symbool voor de trots en een warm welkom in deze regio
Stichting Pak An geeft, als eigenaar van het ontwerp, de rechten van de vlag geheel vrij aan iedereen die de vlag wil gebruiken. De vlaggen zijn per direct te koop op het Zwarte Cross terrein en in de webshops van Grolsch en de Zwarte Cross voor een prijs van €15 (exclusief verzendkosten). De gehele opbrengt van deze verkoop komt ten goede aan Stichting Pak An, de stichting die maatschappelijk betrokken en vernieuwende Achterhoekse initiatieven helpt te realiseren. Grolsch, de Zwarte Cross en Stichting Pak An hebben als doel met de vlag de Achterhoek nog meer in positieve zin te verenigen, herkenbaarheid naar buiten uit te stralen en juist in tegenstelling tot separatistische afscheidsbewegingen een symbool te hebben dat staat voor de trots en een warm welkom in deze fantastische regio!

Bron: De Feestfabriek Alles komt goed B.V.