Eén dag als directeur van Achterhoeks bedrijf

Zomaar een bedrijfspand op een industrieterrein, zoals er vele zijn in de Achterhoek. Wat er binnen allemaal gebeurt is niet zichtbaar, ook niet voor jonge talenten, en dat is zonde! Deze regio kent namelijk vele bedrijven en organisaties in ‘anonieme’ panden die topproducten en –diensten produceren en leveren. Om jongeren bewust te maken van deze prachtige bedrijven én de carrièrekansen die zij bieden is het project ‘CEO for a day’ bedacht.

CEO for a day is een project van Achterhoek2020 Jong dat studenten of starters tussen 16 en 26 jaar een dag koppelt aan de directeur (CEO) van een Achterhoeks bedrijf. Toen Marco Geurink, directeur bij full-service internetbureau Frontis uit Varsseveld, erover hoorde was hij meteen enthousiast. Met mededirecteuren Marco Willemsen en Sebastiaan Hemink koos hij als ‘CEO for a day’ voor Loes ten Dolle, een 22-jarige rechtenstudente uit Winterswijk. Geurink: “In de ICT werken veel mannen, dus gingen wij juist voor een vrouw. Bovendien sprak de ervaring, ambitie en studierichting van Loes ons alledrie aan.”

Recent zwaaide Loes de scepter over Frontis als directeur. “Een inspirerende dag, waarin zij als ambitieuze student ons nieuwe inzichten heeft gegeven, bijvoorbeeld over jonge talenten en carrièremogelijkheden in de Achterhoek”, blikt directeur Willemsen terug. “CEO for a day past prima in onze bedrijfscultuur om te blijven vernieuwen.”

Hoewel Frontis geen familiebedrijf is, is dat gevoel wel duidelijk aanwezig. Dat viel Loes ook op. “De drie directeuren hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, maar staan open voor elkaars mening en respecteren elkaar. Dat is denk ik hun sleutel voor goede samenwerking en succes binnen het bedrijf.” In een persoonlijke noot stelt ze: “Ik vind het belangrijk om hard te werken en te gaan voor succes, maar wel in een baan die je gelukkig maakt. Ik heb vandaag gezien dat dat goed kan bij een bedrijf in de Achterhoek!”

Bij elke match blijken jongeren onder de indruk van het bedrijf dat ze bezoeken. Zoals de 21-jarige student Oldrick Weenink uit Lievelde die een dag optrok met directeur Foppe Atema van metaalbedrijf Goma. In de bedrijfshal in Hengelo staan innovatieve fabricagelijnen met tientallen machines. Weenink: “Pas wanneer je er zelf in het echt voor staat, heb je door hoe indrukwekkend en handig deze machines zijn. En om ze te bedienen is goed opgeleid personeel nodig.”

Het project CEO for a day loopt nog het hele jaar. Beoogd doel is jongeren te interesseren en behouden voor de regionale arbeidsmarkt. Geïnteresseerde directeuren/managers die een jongere tussen de 16 en 26 jaar een kijkje in hun keuken willen bieden, kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar ceoforaday@achterhoek2020jong.nl.

Foto v.l.n.r.: Sebastiaan Hemink, Loes ten Dolle (CEO for a day), Marco Willemsen en Marco Geurink.

Achterhoek2020 Jong is het geheel van jongereninitiatieven in de Achterhoek met hetzelfde doel: de Achterhoek aantrekkelijk maken en houden voor jongeren. Om dit te bereiken zetten de initiatieven zich in voor carrièremogelijkheden en de bekendheid daarvan onder jongeren, passende en betaalbare huisvesting en het faciliteren van ontmoetingen voor jongeren in de Achterhoek.

Dromen van een vliegende auto op FestIIME

De gemeente Doetinchem kijkt terug op een bruisend technisch festival voor jongeren in Doetinchem en omstreken. De jongeren hebben een kijkje in het werkveld gekregen dankzij studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, IIME (Innovatie In Mobiliteit & Energie) en meerdere lokale bedrijven.

Vrijdag 9 juni vond het festival FestIIME plaats op de Bleek in Doetinchem. Dit festival stond in het teken van technische dromen en gaf jongeren een vernieuwde kijk over wat er allemaal mogelijk is in de technische sector. Ze hebben kennis gemaakt met een aantal innovatieve projecten in de gemeente zoals de HAN Solarboat en de drone Sharky. Aan de hand van een dromenkaart hebben leerlingen maar liefst 15 bedrijven bezocht, waarbij zij een workshop konden uitvoeren. Deze activiteiten bij de bedrijven werden beloond met een rijkgevulde goodiebag.

Bij FestIIME bleef het niet bij dromen, leerlingen hebben hun dromen waargemaakt; van een vliegende auto tot een huiswerkrobot. Van al deze dromen wordt er een winnaar gekozen, deze wordt binnenkort bekend gemaakt op de Facebookpagina van FestIIME.

Bron: http://iime.nl/dromen-van-een-vliegende-auto-op-festiime/

D’r An! Nieuwe gezichten bestuur Regio Achterhoek

Mark Boumans is aangewezen als nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten.  De heer Boumans is sinds 18 mei burgemeester van Doetinchem. Ook nieuw in het bestuur is Joris Bengevoord, recent benoemd tot burgemeester van Winterswijk.

Achterhoekse belangen
Regio Achterhoek zet zich op allerlei manieren in om de belangen van de Achterhoek te behartigen bij partners als provincie, Rijk en Europa. Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Leidend daarbij is de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. Het zwaartepunt van deze agenda ligt op het thema Werken/ Smart Industry, nodig om de Achterhoek economisch krachtig en daarmee leefbaar te houden.
Actuele onderwerpen voor de Achterhoek zijn daarnaast: samen met de vijf krimpprovincies meer aandacht van het Rijk vragen voor balans tussen Randstad en grensregio’s, de aanpak van leegstand, stimuleren van verduurzaming, zorg voor goede bereikbaarheid en versterken van de samenwerking met onze Duitse buurregio’s.

Bestuur Regio Achterhoek
In het algemeen bestuur hebben naast Mark Boumans en Joris Bengevoord zitting: Gerard Nijland (wethouder gemeente Aalten), Marijke van Haaren (wethouder gemeente Berkelland), Arno Spekschoor (vicevoorzitter, wethouder gemeente Bronckhorst), Peter Drenth (wethouder gemeente Doetinchem), Annette Bronsvoort (burgemeester gemeente Oost Gelre) en Bert Kuster (wethouder gemeente Oude IJsselstreek).
Het dagelijks bestuur bestaat uit Mark Boumans, Arno Spekschoor en Joris Bengevoord. De heer Bengevoord is als portefeuillehouder Grens afgevaardigd naar het dagelijks bestuur van de in Gronau zetelende Euregio.

“D’r an!”
Nu alle functies weer goed bezet zijn, kan Regio Achterhoek op volle kracht doorwerken om de belangen van de inwoners van de Achterhoek te dienen. Er is nog heel veel te doen. Kortom: “D’ran!”

Op de foto:
Staand van links naar rechts: Bestuursleden Henk Hengeveld (vervanger Bert Kuster), Gerard Nijland, Arno Spekschoor, Joris Bengevoord en regiosecretaris a.i. Saar Veneman.
Zittend van links naar rechts: Bestuursleden Annette Bronsvoort, Mark Boumans (vz), Peter Drenth en Marijke van Haaren.

Den Haag: “Achterhoek niet normaal!”

Op 10 mei 2017 bood een Achterhoekse delegatie voor de zesde keer het Lentediner voor Eerste– en Tweede Kamerleden aan in Den Haag. Het doel was om de Achterhoek als dé SmartHub-regio van Nederland op de kaart te zetten en met Kamerleden in gesprek te gaan over opgaven op het gebied van Smart Industry, leefbaarheid en bereikbaarheid. Zo’n vijftig (deels jonge) Achterhoekse ondernemers en bestuurders van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties brachten met succes de kracht van de Achterhoek naar voren en maakten werkafspraken met de Haagse politici. ‘Samen de Achterhoek nog krachtiger maken’ was de teneur van de avond in  Nieuwspoort.

Bekijk de video die Regio8 maakte tijdens het Lentediner

Zestien Eerste- en Tweede Kamerleden waren aanwezig, waaronder Annemarie Jorritsma (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Remco Dijkstra (VVD) en enkele nieuwe Kamerleden, zoals Lisa Westerveld (GL), Jessica van Eijs en Rob Jetten (D66). Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van Gelderland, riep het Rijk op om gebruik te maken van ‘de meest innovatieve regio van Gelderland’ en om hetgeen deze regio te bieden heeft een mooie plek in het regeerakkoord te geven. Ineke Dezentjé-Hamming (voorzitter van de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), noemde de Achterhoek een zeer actieve regio die onderscheidend is op het gebied van innovatieve maakindustrie: “Een regio die gekoesterd moet worden”. Zij waarschuwde voor het groeiende gebrek aan juist opgeleide medewerkers. Daarom is nú gezamenlijke actie nodig.

SmartHub Achterhoek & jongeren
Smart Industry, leefbaarheid en bereikbaarheid stonden tijdens het Lentediner centraal. Alle drie zijn van groot belang om de regio vitaal en aantrekkelijk te houden. Jonge, bevlogen Achterhoekers hielden pitches over de kracht van het concept ‘Innovatiehubs’ en het unieke, nog te bouwen Campus Hotel voor studenten, ondernemers en bedrijven. Ook ‘smart mobility’ kwam aan bod, een manier om het vervoer voor inwoners in zowel steden als regio’s te regelen met (digitale) technologie. Jaco Geurts (CDA) beleefde vervolgens een unieke 3D-ervaring toen hij met een HoloLens van het Achterhoekse bedrijf Singa de wereld van Smart Industry binnenstapte.

Aan tafel!
Onder het genot van gerechten van Achterhoekse (sterren)koks ontstonden daarna levendige tafelgesprekken. De Kamerleden toonden veel enthousiasme en een uitgesproken wil om de Achterhoek samen verder te brengen. Erik Ziengs (VVD): “Maak een doordacht voorstel voor nieuwe, innovatieve onderwijsconcepten die aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven, zodat wij met goede voorstellen naar de Kamer kunnen.” Ook beseffen Kamerleden steeds meer dat het idee van groei als ultiem doel achterhaald is. Juist regio’s aan de rand van het land hebben door hun grensligging volop kansen; daarvan kan ook de rest van Nederland profiteren. “Meer regionale kracht in Den Haag”, was dan ook het devies. Meerdere personen van de Achterhoekse delegatie maakten afspraken met Kamerleden voor werkbezoeken, informatie-uitwisseling of zelfs uitwerking van voorstellen, zoals een verbeterplan voor het spoor.
“De Achterhoek is niet normaal … maar uitzonderlijk!” besloot Martijn van Helvert (CDA).

Foto: Carlo Stevering

Vierde editie Dag van de buurtaal in Bredevoort

Dinsdag 9 mei 2017 was het Europadag. Een passende dag om de vierde editie van de grensoverschrijdende Dag van de Buurtaal te organiseren. Ruim 120 scholieren uit de Achterhoek en de Kreis Borken gingen in workshops aan de slag, waarbij het praktisch gebruik van elkaars buurtaal – Nederlands of Duits – centraal stond. In en om ‘t Grachthuys in Bredevoort werd Europa in het klein vormgegeven door te praten met en leren van de naaste buren.

De drie eerdere edities van Dag van de buurtaal vonden in het Duitse Bocholt plaats en waren met telkens ruim 500 leerlingen veel grootschaliger. De kleinschaliger opzet van deze vierde editie was het gevolg van een evaluatie. Paul van Dun, projectleider namens Regio Achterhoek: “We wilden graag zien of een kleinere schaal een hoger rendement zou opleveren en dat bleek duidelijk het geval te zijn. Door de kleinere omvang heerste er een veel intiemere sfeer en ‘doken de leerlingen niet onder’ in de massa. De workshops telden nu veel minder deelnemers, waardoor ze overzichtelijker waren. Bovendien vormden de leerlingen hechtere Duits-Nederlandse groepjes die intensief met elkaar communiceerden in hun buurtaal.”

Workshops

Ruim 120 leerlingen van vier Achterhoekse scholen (Almende College, Schaersvoorde, Gerrit Komrij College en Marianum) en vier Duitse scholen (Marien Gymnasium, Gymnasium Georgianum, Maria-Sibylla-Merian-Realschule en Herta Lebenstein Realschule) uit de Kreis Borken deden dit jaar mee aan dit evenement met in totaal 8 workshops. De dag begon voor onderbouwleerlingen met workshops kunst, muziek, portretschilderen, literatuur, EHBO en Twister. ’s Middags was er voor hen een gezamenlijke estafetteloop rondom de Slingeplas met verschillende sport- en kennisopdrachten. Bovenbouwleerlingen namen deel aan een workshop toneel, waarbij ook de onderlinge communicatie centraal stond.

Buurtaal populairder

Zorgen dat de leerlingen interesse krijgen in de buurtaal en deze beter onder de knie krijgen, dat is het doel van de Dag van de buurtaal. Want voor inwoners van een grensregio die de buurtaal beheersen zijn er op allerlei vlakken veel kansen weggelegd, zoals studeren of werken over de grens. “Steeds meer leerlingen en ouders raken ervan overtuigd dat de buurtaal kiezen op school erg belangrijk is”, aldus Van Dun. “Vooral in Duitsland lijkt het vak Nederlands op de middelbare school populairder te worden. Wij zetten ons ervoor in dat op Nederlandse scholen steeds meer leerlingen Duits kiezen in hun pakket.” Het oorspronkelijk Achterhoekse initiatief ‘Dag van de buurtaal’ vindt inmiddels ook in Twente navolging.

Lees ook: Leerlingen verstaan elkaar prima op de Dag van de buurtaal (de Gelderlander)

Aanleg nieuwe N18 van dichtbij te bekijken

Op zaterdag 20 mei bent u van harte welkom om de aanleg van de nieuwe N18 Groenlo – Enschede (Twenteroute) een keer van dichtbij te bekijken. Het bouwterrein van Noaber18 is normaal gesproken niet toegankelijk, maar tijdens de Dag van de Bouw kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje nemen ‘achter de schermen’.

Vanaf het projectkantoor (Jukkertweg 6 in Eibergen) en de bouwlocatie nabij de aansluiting met de A35 (nabij Brouwerslaan 1 in Enschede) vertrekken doorlopend pendelbussen naar het projectgebied van Noaber18. Op de uitstapplekken is veel te zien en wordt door medewerkers van aannemerscombinatie Noaber18 en opdrachtgever Rijkswaterstaat uitleg gegeven. Ook voor kinderen is er van alles te beleven.

Bezoekers worden met koffie ontvangen op één van de twee bovengenoemde locaties. Op het projectkantoor worden doorlopend korte presentaties gegeven over verschillende onderdelen van het project. Op de bouwlocatie in Enschede staat onder meer een uitkijkpunt waar bezoekers over de nieuwe aansluiting kunnen kijken.

Route met pendelbussen
Beide locaties zijn tevens het startpunt van de pendelbussen die doorlopend het projectgebied inrijden. De route van de bussen is dan ook van Eibergen naar Enschede en vice versa.  In de bus zijn medewerkers aanwezig om van alles te vertellen over het project. Kinderen ontvangen bij de ontvangstbalie een kaart die ze bij iedere stop kunnen laten afstempelen. Het is mogelijk om de gehele excursie in de bus te blijven, maar op in totaal vijf plekken kunnen bezoekers ook uitstappen en buiten een kijkje nemen. Het gaat dan om:

  • Projectkantoor Eibergen; hier worden doorlopend presentaties gegeven en staat een springkussen.
  • Viaduct t.h.v. Kattendamseweg; hier kunnen machines worden bekeken die nodig zijn voor de bouw van het viaduct. Ook geven medewerkers uitleg over de werkzaamheden. Tevens is hier een informatiepunt over de archeologische onderzoeken die we doen.
  • Verdiepte ligging nabij Geukerdijk; op deze locatie kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde onderdoorgang. In samenwerking met Museum Buurtspoorweg uit Haaksbergen rijdt er een oude trein vanaf het uitkijkpunt naar station Haaksbergen en weer terug. Bezoekers kunnen gratis meerijden en eventueel een kijkje nemen in Haaksbergen.
  • Fietstunnel nabij Tesinklanderweg; bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde fietstunnel. Medewerkers geven uitleg over de werkzaamheden.
  • Aansluiting met A35; hier wordt een grote aansluiting met de A35 gebouwd. Tevens ligt hier een bult met zand waar kinderen op kunnen spelen.

QR-codes
Bij de diverse stops kunnen bezoekers QR-codes scannen met hun eigen smartphone. Door dan de smartphone in een speciale bril te bevestigen, krijgen de bezoekers een 3D beeld van de uiteindelijke situatie. Noaber18 raadt bezoekers dan ook aan om vooraf een QR-reader app te downloaden op hun smartphone.

Kom op de fiets
Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets te komen. Bij het projectkantoor in Eibergen is namelijk beperkte parkeerruimte. Mocht u met de auto komen, dan kunt u deze op de onderstaande locatie parkeren:

  • Projectkantoor Noaber18, Jukkertweg 6 in Eibergen
  • Museum Buurtspoorweg, Stationsstraat 3 in Haaksbergen
  • Bouwlocatie aansluiting A35, Brouwerslaan 1 (volg ter plaatse de aanwijzingen P Dag vd Bouw)

N18 Groenlo – Enschede
Noaber18 bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede. Het project maakt deel uit van de aanleg van de Nieuwe Twenteroute tussen Varsseveld en Enschede. De nieuwe N18 leidt het verkeer om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen en sluit aan op de A35 in Enschede. In totaal 27 kilometer lang tracé en daarbij 45 kilometer aan onderliggend wegennet. Voor het project werken het Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeente Enschede, Haaksbergen, Berkelland en Oost Gelre en waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen nauw samen.

De route van de huidige N18 zorgt jaarlijks voor vele verkeersslachtoffers. De nieuwe weg zorgt voor een verhoogde veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De bouw van in totaal 25 kunstwerken, zoals bruggen en tunnels, maken een veilige kruising van de nieuwe N18 mogelijk. De nieuwe N18 is naar verwachting in de tweede helft van 2018 gereed.

Berkelland onderneemt duurzaam

Industriële Kring Berkelland, de zeven ondernemersverenigingen verenigd in Platform BV Berkelland en VNO-NCW Achterhoek hebben gezamenlijk het energiebesparingsconvenant Ondernemend Berkelland getekend. Op dinsdagavond 18 april heeft Rinus Smet, plaatsvervangend voorzitter Industriële Kring Berkelland, het convenant overhandigd aan de wethouders Han Boer en Joke Pot. “Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van innovatief en duurzaam ondernemen, niet alleen voor hun eigen bedrijf maar ook voor hun directe omgeving. En samen bereik je meer dan alleen”, aldus Rinus Smet.

Industriële Kring Berkelland, Platform BV Berkelland en VNO-NCW Achterhoek roepen hun leden op om energie te besparen en gebruik te maken van de DOE-scan en MKB Energy CheckUp. Volgens Joke Pot vinden ondernemers niet alleen het commerciële voordeel van energiebesparing belangrijk maar ook het milieu en de toekomst van onze kinderen. “Dat ze anderen meenemen in hun enthousiasme maakt mij bijzonder trots”.

Achterhoek onderneemt duurzaam
Achterhoek onderneemt duurzaam is een samenwerking van de Industriële Kring Berkelland en de ondernemersverenigingen – verenigd in Platform BV Berkelland – de gemeente, Omgevingsdienst Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek en Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen. Zij stimuleert ondernemers in Berkelland om hun fossiele energiegebruik te verminderen en daadwerkelijk over te gaan tot actie. Hiervoor zijn twee scans ontwikkeld die worden ingezet om de mogelijkheden voor elke ondernemer in beeld te brengen. Ondernemers kunnen zo nagaan hoe zij voordeel kunnen halen uit duurzaam ondernemen en energiebesparing.

Berkelland biedt gratis scans aan
Alle ondernemers kunnen gratis gebruik maken van de MBK Energy CheckUp. Een gemakkelijke online scan, waarmee zij in korte tijd kunnen zien waar zij besparingen kunnen behalen. Bedrijven kunnen hierbij worden ondersteund door een junior adviseur. In Berkelland mogen 60 ondernemers gratis gebruik maken van de DOE-Scan, een intensieve duurzaamheidsscan, die de nodige resultaten heeft opgeleverd. Onafhankelijke adviseurs voeren deze scan uit en adviseren ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. “Als gemeente gaan we mee in het enthousiasme van de ondernemers en willen we ze graag financieel ondersteunen”, aldus een trotse Joke Pot en Han Boer.

Doe ook mee!
Energie besparen levert winst op voor bedrijven en het milieu. Om in Berkelland en de gehele  Achterhoek energieneutraal te worden moeten we een aantal grote veranderingen realiseren. In Berkelland zijn veel enthousiaste ondernemers die gebruik maken van het aanbod van de gratis scans. Achterhoek onderneemt duurzaam zoekt die ondernemers die het verschil willen maken en nú aan de slag willen gaan met het besparen van energie. De DOE-scan en-/of de MKB Energy CheckUp maakt het eenvoudig om te verdienen op energiekosten en tevens te voldoen aan wettelijke regels.

Meer informatie over energiebesparing in Berkelland of aanmelden voor deelname? Ga naar www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl of stuur een mail naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl.

Achterhoek VO-scholen mogen Duits aanbieden als keuzevak

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan vijf scholen voor voortgezet onderwijs van de stichting Achterhoek VO toestemming verleend om het vak Duits aan te bieden als keuzevak in de profielen Zorg en Welzijn en Dienstverlening en producten.

De toestemming geldt voor de vmbo afdelingen van het Almende College, het Christelijk College Schaersvoorde, het Gerrit Komrij College, het Metzo College en ’t Beeckland (Ulenhofcollege).

“Het is goed te merken dat u het onderwijsaanbod op uw scholen aanpast aan de specifieke vraag in uw regio. Op deze wijze worden jongeren beter voorbereid om werk te vinden in uw regio”, aldus de directeur Voortgezet Onderwijs van het Ministerie in zijn brief aan het College van Bestuur van Achterhoek VO.

Bron: POA Achterhoek

Tweede Kamerleden uitgenodigd voor Lentediner

Kamerlid Jaco Geurts ontving op 5 april als eerste de uitnodiging voor het Achterhoeks Lentediner uit handen van Tom Lamers. Samen met zo’n tien Achterhoekse ambtenaren en de Regiomanager VNO-NCW Achterhoek was hij in Den Haag voor een lobbycursus. De groep ging in gesprek met Tweede Kamerleden Remco Dijkstra, Pieter Omtzigt, Lisa Westerveld en Paul van Meenen en met lobbyist Monique Schumans en ambtenaren Ouwejans (EZ) en Spapen (BZK). Ook zij ontvingen de uitnodiging uit handen van de Achterhoekse delegatie. Alle (overige) Eerste- en Tweede Kamerleden hebben de uitnodiging per post en email gekregen.

Achterhoeks Lentediner
Het Lentediner is dit jaar op 10 mei. Het is een jaarlijks terugkerend lobbymoment in perscentrum Nieuwspoort, waar een Achterhoekse delegatie de Haagse volksvertegenwoordigers en bewindslieden persoonlijk informeert over en betrekt bij belangrijke regionale dossiers. De delegatie bestaat uit bestuurders uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld die een inhoudelijke bijdrage leveren aan één of meer van de Achterhoekse lobbyonderwerpen die tijdens het diner aan de orde komen. Omdat de Achterhoek zich profileert als dé stage- en afstudeerregio (SmartHub Achterhoek), gaan dit jaar ook enkele jongeren mee die deze thema’s kunnen toelichten.

SmartHub van Nederland met de Toekomst in de Maak
Het uitgangspunt voor het Lentediner 2017 is het nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de Achterhoek als Smart Industry-regio. Het momentum (een nieuw gekozen Tweede Kamer) biedt een eenmalige kans om het visitekaartje van de Achterhoek af te geven en te laten zien wat wij te bieden hebben als ‘SmartHub Achterhoek’ met de Toekomst in de Maak.Daarnaast zijn een aantal specifieke lobbypunten op het gebied van Smart Industry, leefbaarheid en mobiliteit rijp om aan de orde te stellen tijdens het diner.

Programma
Tijdens het plenaire gedeelte laten wij zien wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en waar we naar toe willen. Daarover laten we jonge Achterhoekers en een wetenschapper aan het woord. Aansluitend volgen gesprekken aan thematafels. Hierbij borduren we voort op de thema’s die ook tijdens het Achterhoeks Verkiezingsdebat van 8 maart jl. aan bod kwamen:

Werken/ Smart Industry
We willen de Achterhoek neerzetten als dé Smart Industry-regio waar volop kansen liggen voor jonge talenten. Daarvoor zijn wel investeringen nodig voor economische structuurversterking, goed onderwijs en werken over de grens.

Wonen/Leefbaarheid:
De Achterhoek is een fijne plek om te wonen, maar tegelijkertijd liggen er grote opgaven op het gebied van (leegstaand) vastgoed, leefbaarheid en voorzieningen.

Bereikbaarheid
Voor een regio als de Achterhoek is goede bereikbaarheid cruciaal. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de verbetering van de N18 (tweede fase). Graag bespreken we met u de conclusies hiervan.

Organisatie
Regio Achterhoek organiseert het Lentediner. Gastheer en moderator is oud-NOS verslaggever Aize Bouma. Samen met Joost Jonker van Mediacentrum Regio8 zorgt hij dat de avond prima verloopt. Tijdens de tafelgesprekken serveert sterrenrestaurant Villa Ruimzicht een diner.

Succesvolle Kennismarkt: Kansen voor aanpak leegstand

Maandag 3 april vond de Kennismarkt: Kansen voor aanpak leegstand plaats in de oude bibliotheek in Doetinchem. Met ruim 250 bezoekers, een zestal inspirerende presentaties die goed bezocht werden en zestien informatiestands met doorlopend zeer diverse informatie over de aanpak van leegstand, was de Kennismarkt een belangrijke plek om kennis en ervaringen rondom leegstaand vastgoed te delen en om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Lancering website
Wethouder Lambregts (Doetinchem) en Kok (Aalten) hebben tijdens de Kennismarkt op een ludieke manier de nieuwe website Vastgoedetalage Achterhoek gelanceerd. Op www.vastgoedetalageachterhoek.nl worden leegstaande, karakteristieke, beeldbepalende en unieke gebouwen in zeven Achterhoekse gemeenten in de spotlights gezet. Er liggen kansen voor initiatiefnemers, ontwikkelaars, potentiële eigenaren en gebruikers. De panden kennen verschillende bestemmingen, liggen op uiteenlopende locaties en bieden nieuwe mogelijkheden. Neem nu snel een kijkje op de website!

Instrumentenkoffer
Al jaren passen de Achterhoekse gemeenten verschillende instrumenten toe om grip op leegstand te krijgen. Voor de eigenaren van leegstaand vastgoed, potentiële investeerders, gebruikers en beleggers is het interessant om te weten welke instrumenten er zoal zijn en bij welke instrumenten zij zelf op de knoppen kunnen drukken. Deze instrumenten zijn samengevoegd in de Instrumentenkoffer, voor iedereen die geïnteresseerd is in de aanpak van leegstand. Download hem hier.

Presentaties
De presentaties die zijn gegeven tijdens de Kennismarkt kunt u hieronder raadplegen.

Filmpjes
Tijdens de Kennismarkt zijn filmpjes gemaakt. Van de openingshandeling met lancering van de website, maar ook interviews met verschillende deelnemers en standhouders die vertellen over hun project en ervaringen met de aanpak van leegstaande panden. Deze filmpjes zijn geplaatst op YouTube, waar ze gemakkelijk gebundeld zijn in een afspeellijst.

Foto’s
Ook zijn er foto’s gemaakt door fotograaf Jan van den Brink die een mooie impressie geven van de Kennismarkt. De foto’s kunt u bekijken en delen via het album op de Facebookpagina Achterhoek2020.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de Kennismarkt: Kansen voor aanpak leegstand, kunt u contact opnemen met Yana van Tienen.