ToekomstKaart Achterhoek interactief online

Alle input die is opgehaald tijdens de Achterhoekse Toekomst Toer hebben we gebundeld in de ToekomstKrant Achterhoek. In het midden van de krant staat een visualisatie van de ToekomstKaart Achterhoek. Die kaart is nu interactief online beschikbaar, zodat je meer te weten kunt komen over wat je ziet op de kaart.

ToekomstKaart Achterhoek
Op de ToekomstKaart zie je allerlei projecten, initiatieven en plekken gevisualiseerd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van en leefbaarheid in deze regio. Nu, maar vooral voor de toekomst. Klik op de afzonderlijke plaatjes in de kaart of open via het menu eronder voor elk van de 4 hoofdthema’s Economie & talent, Wonen & zorg, Mobiliteit & vervoer en Energie & agro de projecten/ontwikkelingen die daarbij horen. Naast een korte toelichting bevatten veel punten één of meer links naar sites met meer informatie.
Je moet het zelf zien en vooral proberen! Klik op de afbeelding hieronder om de kaart te openen.

Tekst gaat verder onder de kaart

ToekomstKrant Achterhoek
Alle input die is opgehaald tijdens de Toekomst Toer hebben we gebundeld in de ToekomstKrant Achterhoek. Hierin staan voor elk van de vier hoofdthema’s Economie & talent, Wonen & zorg, Mobiliteit & vervoer en Energie & agro de ontwikkelingen op de lange termijn, hoe de regio er nú voor staat, maar vooral wat de Achterhoek wil bereiken richting 2030 en op welke uitdagingen daarvoor per thema moet worden ingezet!
In week 13 (vanaf 26 maart) hebben alle inwoners van de Achterhoek deze krant in de brievenbus gehad, als bijlage van huis-aan-huis-blad Achterhoek Nieuws. Woon je niet in de Achterhoek, heb je ‘m gemist of wil je hem gewoon nu lezen? Open hier de digitale versie van de ToekomstKrant Achterhoek!

Meer informatie
Op www.achterhoek2020.nl/toekomsttoer vind je alle informatie over de Toekomst Toer, vanaf de start in oktober 2017. Daar staat ook een opsomming van alle themareizen die hebben plaatsgevonden, met links waar je meer over elke reis kunt lezen en de individuele videoverslagen kunt bekijken.

Innovatieve MKB’er? Geef je op voor Innovatie Top 100!

Provincie Gelderland ondersteunt de oproep van de Kamer van Koophandel aan alle innovatieve ondernemers uit het MKB om zich aan te melden voor de 13e MKB Innovatie Top 100: de mooiste innovatie-etalage van Nederland. Inschrijven kan tot 27 april 2018 via de website van MKB Innovatie Top 100. Lees meer of meld je hier aan.

Bron: provincie Gelderland

Resultaten Achterhoeks woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek

Het is nog steeds goed wonen in de Achterhoek. De meeste inwoners geven een rapportcijfer dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor hun eigen woning geven de bewoners zelfs een volle 8. Positiever dan bij het vorige regionale onderzoek in 2012 zijn de inwoners over het aanbod, de kwaliteit en de bereikbaarheid van de voorzieningen (een 7,2 tegen 6,7 in 2012). De beoordeling van de woonomgeving (7) valt echter lager uit dan in 2012 (7,6). Deze conclusies staan in de rapportage die de bureaus Moventem en Companen hebben opgesteld over het woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. Medio vorig jaar ontvingen bijna 50.000 Achterhoekers een brief met het verzoek om mee te doen met dit regionale onderzoek. Meer dan 11.500 reacties geven een goed beeld van de woonwensen van de inwoners van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Moment van huishoudensdaling verschilt per gemeente en kern
Het aantal inwoners in de Achterhoek neemt nu al af, maar het moment waarop ook het aantal huishoudens gaat dalen, verschilt sterk per gemeente en zelfs per kern. Het onderzoek bevestigt verder dat het aantal jongeren afneemt en het aantal ouderen groeit. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid, de (basis)scholen en de zorg. En het betekent ook dat er nog een paar duizend extra huizen nodig zijn om de groei op te kunnen vangen. Er zijn in de komende jaren nog wat extra woningen nodig om met name jongeren en starters goed te kunnen bedienen. Na (gemiddeld) 2028 zijn er echter minder huizen nodig. Huizen, die leegkomen door overlijden, worden dan niet altijd meer bewoond. In tien jaar tijd ontstaat er zo een overschot van zo’n 2.000 huizen. De vraag naar woningen en de leegstand van woningen vindt niet overal in gelijke mate plaats. Het tempo en de plekken verschillen sterk en vragen om lokaal maatwerk.

Mismatch
De grootste opgave ligt echter niet bij de nieuwbouw, maar bij de bestaande woningen. Veel van de vrijkomende woningen (door verhuizing en overlijden) sluiten niet aan bij de wensen van de woningzoekenden. De meeste woningen die in 2050 in de Achterhoek staan, zijn er nu al. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle inwonersgroepen in voldoende mate investeren in hun woning, terwijl de woningen wel steeds ouder worden. De onderzoekers geven aan dat het noodzakelijk is om geen achterstanden op te lopen in het onderhoud en het verbeteren van de bestaande woningen.

Onderzoeksresultaten
Hieronder leest u een aantal belangrijke resultaten. Voor meer resultaten en toelichting kunt u het eindrapport Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017 raadplegen.
Alle gegevens van het onderzoek zijn te vinden in meerdere bijlagen op de website www.awlo.nl.

 • Leefbaarheid: Leefbaarheidsscores in de Achterhoek zijn gemiddeld hoog, zeker vergeleken met landelijke cijfers. Inwoners van de Achterhoek waarderen hun buurt gemiddeld met een 7,8;
 • Veranderende bevolkingssamenstelling: Het aandeel ouderen neemt toe (vergrijzing), het aandeel jongeren neemt af (ontgroening) en het totaal aantal inwoners daalt. Doordat er echter minder mensen in een huishouden wonen groeit het aantal huishoudens, en daarmee de woningbehoefte, nog wel. Binnen nu en vijftien jaar wonen er in bijna alle Achterhoekse gemeenten niet alleen minder mensen, maar daalt ook het aantal huishoudens en daarmee de woningbehoefte;
 • Woonwensen: Gebaseerd op de belangrijkste woonwensen per doelgroep wordt voor de eerste vijf jaar op de woningmarkt vooral een tekort verwacht bij de huurappartementen met lift en in de koopsector bij de rijwoningen en twee-onder-eenkappers. Er wordt een overschot verwacht van huurappartementen zonder lift en vrijstaande koopwoningen;
 • Belemmeringen op de woningmarkt: Met name drie doelgroepen ervaren belemmeringen op de woningmarkt. Dit zijn huishoudens zonder eigen vermogen (vaak starters en/of jonge huishoudens) die moeite hebben bij het verkrijgen van een hypotheek, mensen met een middeninkomen die te veel verdienen voor sociale huur maar te weinig om een woning te kopen en 65-plussers die geen noodzaak ervaren en geen fut meer hebben om te verhuizen;
 • Algehele woningbehoefte neemt uiteindelijk stapsgewijs af: Deze afname betekent echter niet dat geen nieuwbouw hoeft plaats te vinden. Een deel van de bestaande woningvoorraad speelt onvoldoende in op nieuwe vragers op de woningmarkt. Hiervoor zijn nieuwe woningen met een modern kwaliteitsniveau nodig;
 • Opgave voor verduurzamen: De meeste woningen die in 2050 in de Achterhoek beschikbaar zijn, staan er nu al. Er ligt een stevige opgave om deze bestaande woningen toekomstbestendig te houden en te verduurzamen. Vooral financiële prikkels lijken hierbij de bewoners te kunnen stimuleren en motiveren.

Vervolg
De onderzoeksresultaten staan op de agenda van de (nieuwe) gemeenteraden, die op basis daarvan besluiten zullen nemen over het wonen in de komende jaren. Duidelijk is al wel dat de woonvraagstukken een gezamenlijke aanpak behoeven van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, maar zeker ook financiers, bouwers en eigenaar-bewoners. De onderzoekers wijzen er op dat het belangrijk is om te blijven investeren in leefbaarheid en dat er lokaal maatwerk nodig is. Alleen dan kan er voldoende rekening worden gehouden met de verschillen tussen gemeenten en tussen kernen. Ook adviseren de onderzoekers om nu al te gaan sparen om tijdig te kunnen investeren in de bestaande woningen en in de sloop van niet meer gewenste woningen.

Nieuwe N18 op 2 mei open voor verkeer

Rijkswaterstaat stelt op woensdag 2 mei de Nieuwe Twenteroute tussen Groenlo en Enschede open voor het verkeer. Daarmee ronden we jaren van voorbereiding en anderhalf jaar bouwtijd af van een 27 kilometerlange, nieuwe autoweg. Op dinsdag 1 mei krijgen de bewoners uit de regio als eerste de mogelijkheid om te voet of op de fiets een kijkje te nemen op de nieuwe N18. De nieuwe weg wordt op 2 mei officieel geopend en daarna opengesteld voor het verkeer.

Aannemer Noaber18 is tot maandag 30 april bezig met de laatste werkzaamheden aan de nieuwe N18 en de oplevering van het project. De 27 kilometerlange, nieuwe autoweg is dan klaar voor het verkeer. Rijkswaterstaat wil de weg zo snel mogelijk openstellen, maar tegelijkertijd ook het publiek de mogelijkheid geven om eenmalig de nieuwe weg op een andere manier dan vanuit de auto te beleven. Daarom organiseren we op dinsdag 1 mei een publieksdag.

Publieksdag
Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat veel ideeën gekregen voor de invulling van een publieksdag. Helaas moesten veel ideeën afvallen, omdat ze qua tijd, ruimte en veiligheid niet haalbaar bleken. Op 1 mei kunnen bewoners uit de regio fietsen en wandelen over de nieuwe N18 en zijn de aansluitingen Neede en Haaksbergen te bekijken. Daarnaast zijn er vanwege de meivakantie ook allerlei activiteiten speciaal voor kinderen.

Officiële opening
Op woensdag 2 mei openen de regionale bestuurders samen met directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom officieel de N18 Nieuwe Twenteroute. Na de officiële opening zal het verkeer over de nieuwe weg kunnen rijden.

Bron: persbericht Rijkswaterstaat

Claymount Assemblies wint Achterhoek Open Innovatieprijs

Woensdagavond 21 maart vond de uitreiking van de Achterhoek Open Innovatieprijs plaats tijdens de Ondernemersavond in het ICER in Ulft. Nadat avondvoorzitter Charles Groenhuijsen uitgebreid stilstond bij de drie finalisten, wezen de aanwezige bezoekers uiteindelijk Claymount Assemblies B.V. uit Dinxperlo aan als winnaar van deze prestigieuze prijs.

Drie genomineerden

 • Claymount Assemblies B.V. In nauwe samenwerking met Sigmascreening ontwikkelden zij ‘Pressure-controlled Compression’.
 • Het Internet Huis. Met Nazca-i en Slagman Techniek introduceerden zij ‘The Task’.
 • O’Talent. Hun gelijknamige innovatie kwam tot stand samen met Kexcom en A-Vision.

Publiek kiest beste innovatie
De innovaties van de finalisten werden door middel van een video gepresenteerd en nadat de drie kanshebbers door Groenhuijsen waren geïnterviewd, wees het publiek Claymount Assemblies B.V. aan als winnaar van de Achterhoek Open Innovatieprijs 2018.
Zij ontwikkelden een techniek voor het beter comprimeren van een borst tijdens het maken van een mammogram. De oude techniek is op basis van kracht, ongeacht de grootte van de borst. Klinische studies tonen aan dat dit een verkeerd uitgangspunt is. Pressure-controlled Compression van Claymount Assemblies B.V. bepaalt real-time de oppervlakte van de borst en op het juiste moment wordt er een signaal gegeven aan de laborant dat er gestopt moet worden met het comprimeren. “Dus niet meer comprimeren op kracht, maar comprimeren op druk. Bij een grotere borst, wordt de kracht hoger, maar is de druk hetzelfde als bij een kleinere borst. Dit zorgt voor een constantere manier van werken en leidt tot een betere diagnose”, aldus Gerben Heideman, general manager van Claymount Assemblies B.V.

Cheque en beeld
Uit handen van de winnaar van vorig jaar, Hielke Dijkstra van Trios Precision Engineering, ontving Heideman een cheque ter waarde van 5.000 euro en een prachtig beeld gemaakt door kunstenaar en bronsgieter Jan te Kulve.

InnovatieFestival 2018
De Ondernemersavond is onderdeel en sluitstuk van het InnovatieFestival 2018. Het jaarlijks terugkerende, meerdaagse evenement waarin de Achterhoekse Smart Industry centraal staat. Verspreid over de Achterhoek werd er ook dit jaar weer een gevarieerd programma geboden waarin bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten, scholieren en carrièreswitchers met elkaar verbonden worden door een gemeenschappelijke interesse: Smart Industry.

Bron: VNO-NCW Midden

ToekomstKrant Achterhoek vormt afsluiting ToekomstToer

De Achterhoekse Toekomst Toer, gestart op 2 oktober 2017, sloot 19 maart 2018 af in schouwburg Amphion in Doetinchem. De volle zaal werd in woord en beeld meegenomen langs de acht themareizen die we de afgelopen maanden tijdens de Toekomst Toer gemaakt hebben met ruim 300 actieve Achterhoekers. Waar zijn we geweest? Wat hebben we gedaan en gezien? Wat heeft het opgeleverd?

Themareizen
Acht keer reisde een volle bus nieuwsgierige en actieve Achterhoekers naar toekomstgerichte projecten in de regio rond de thema’s Economie & talent, Wonen & zorg, Mobiliteit & vervoer en Energie & agro. Ze bezochten vernieuwende bedrijven, creatieve organisaties en particuliere initiatieven van Aalten tot Zieuwent, van Agrarisch tot Zorg.

Videobeelden van alle reizen zijn gemonteerd in een dynamische compilatie.
Tekst gaat verder onder de video!

Je kunt hier meer lezen over alle themareizen en de individuele videoverslagen bekijken.  

ToekomstKrant Achterhoek
Met de Toekomst Toer wilden we inspiratie tanken voor de Achterhoekse Toekomstagenda tot 2030. Dat is gelukt! We bekeken allerlei geweldige projecten en spraken ter plekke met mensen die eraan werken. Zo zagen we van heel dichtbij wat er leeft in de praktijk van alle dag. Wat loopt goed, waar knelt het? Wat zijn de succesfactoren? Wat kan de overheid doen?

Alle input hebben we gebundeld in de ToekomstKrant Achterhoek. Hierin staan voor elk van de vier hoofdthema’s de ontwikkelingen op de lange termijn, hoe de regio er nú voor staat, maar vooral wat de Achterhoek wil bereiken richting 2030 en op welke uitdagingen daarvoor per thema moet worden ingezet!

Alle inwoners van de Achterhoek krijgen deze krant in week 13 (vanaf 26 maart) in de brievenbus, als bijlage van alle edities van huis-aan-huis-blad Achterhoek Nieuws. Woon je niet in de Achterhoek of heb je ‘m gemist? Open hier de online versie van de ToekomstKrant.

Hoe nu verder?
Met de input van de Toer en deze ToekomstKrant als basis gaan we de komende tijd een regionale Toekomstagenda 2030 maken. Een vervolg op de Achterhoek Agenda 2020, met veel aandacht voor werk, talent, wonen, zorg, bereikbaarheid, energie, agro en circulaire economie. Met nieuwe projecten en nieuwe contacten. We nemen hierin dus mee wat onze Achterhoekers belangrijk vinden voor de toekomst van deze regio en waar we in de Achterhoek samen (ondernemers, organisaties, overheid en inwoners) de komende jaren de schouders onder moeten zetten.

Bekijk ook:

Achterhoekse leerlingen doen proefjes in Duits kasteel

Voor de leerlingen van college Schaersvoorde uit Aalten is het toch even wennen. Samen met leeftijdsgenoten uit Duitsland buigen ze zich over plankton en windturbines. In slot Hülshoff in Havixbeck, bij Münster, staan verschillende proefjes opgesteld.

De tieners doen de proefjes in koppeltjes; met een Duitse en een Nederlandse leerling. ‘Vandaag is een MINT-dag’, zegt Paul van Dun, de coördinator van het project. ‘Leerlingen komen in aanraking met mathematiek, informatica, natuurwetenschap en techniek.’

De locatie is bewust gekozen. ‘We hopen dat de leerlingen zo ook nog iets van ons culturele erfgoed meekrijgen. Daarnaast zitten de leerlingen altijd al op school en buiten school pik je vaak net iets meer op.’

Lees het volledige bericht en bekijk de videoreportage, gemaakt door Omroep Gelderland.

(© foto en bericht: Omroep Gelderland)

Circulaire economie en ‘water’ laatste reizen ToekomstToer

Tijdens de laatste reis van de Achterhoekse ToekomstToer op 26 februari, met als thema circulaire economie, zijn Achterhoekse bedrijven bezocht die door innovaties circulair ondernemen in praktijk brengen. Een week later op 5 maart het vervolg met een verdiepende werksessie over water.

De reis van de 26e begon bij Kaak in Terborg, leverancier van productielijnen voor bakkerijen. Zij gaven uitleg over gewichtsbesparing in fabricaten, door o.a. gebruik van een 3D-metaalprinter. Deze print letterlijk unieke, metalen onderdelen, waarmee tevens bespaard wordt op de hoeveelheid grondstof die nodig is. Bovendien stelt het bedrijf de metaalprinter beschikbaar voor andere regionale bedrijven om hun onderdelen in te maken, wat innovatie stimuleert en kosten bespaart. Volgende innovatieve stap is achtergebleven restmateriaal uit de metaalprinter te hergebruiken.

De bus zette aansluitend koers naar Wonion in Ulft. Deze woningcorporatie werkt samen met het vastgoedonderhoudsbedrijf De Variabele uit Doetinchem in ‘Resultaatgericht Samenwerken’. Een andere manier van aanbesteden, met als uitgangspunt het resultaat dat de opdrachtgever voor ogen heeft en niet een vast aangeleverd bestek. Als het leidt tot langdurige samenwerking, biedt het de opdrachtnemer gelegenheid te investeren in nieuwe producten of productieprocessen, wat innovaties bevordert.

>>  Bekijk de video-impressie van beide reizen (tekst gaat verder onder de video)

Nijhuis Industries uit Doetinchem verzorgde een inspirerende presentatie over hun unieke, wereldwijde waterzuiveringsprojecten. Met slimme methodes stoffen uit het afvalwater filteren die elders weer als grondstof worden hergebruikt. Ook Nijhuis werkt samen met zijn klanten en laat zich graag uitdagen om te innoveren. Door de uitdaging van de klant centraal te stellen bieden zij passende ‘solutions’ aan, in plaats van simpelweg producten te verkopen.

De laatste stop van deze reis was bij de Kramp Groep in Varsseveld. Kramp zet zwaar in op duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het ‘rode krat’ als transportmiddel van goederen. De kratten zijn herbruikbaar (geen afval) en stapelbaar, waardoor vrachtwagens efficiënt geladen kunnen worden. Zo vervoeren trailers minder lucht, wat enorm scheelt in brandstofverbruik, bandenslijtage en milieuverontreiniging tijdens het goederentransport van Kramp naar het merendeel van hun Europese klanten. Kramp gaf het belang om al het personeel te doordringen van het doel van de focus op duurzaamheid. Duurzaam ondernemen gaat niet vanzelf, maar vraagt structureel aandacht.

Conclusie: vier Achterhoekse bedrijven met heel verschillende processen, die desondanks gemeen hebben dat ze aantonen dat circulair ondernemen in praktijk mogelijk is, als je maar innoveert op je vakgebied. Vanuit het besef dat circulair ondernemen noodzakelijk is voor ieders toekomst én de continuïteit van het bedrijf. Vooral door samenwerking tussen bedrijven komen innovaties tot stand. Slimme Achterhoekse maakbedrijven zoeken die samenwerking en gunnen elkaar wat, op basis van vertrouwen.

Werksessie over water
5 maart werd er een verdiepingsslag gemaakt als vervolg op de reis circulaire economie van 26 februari. Dit keer geen reis per bus, maar een werksessie over water in de breedste zin van het woord. Gastheer Waterschap Rijn & IJssel in Doetinchem vertelde ter introductie over projecten waarin zij samenwerken met verschillende bedrijven. Vooral op het gebied van zuiveringsmethodieken waarbij stoffen uit het afvalwater worden gefilterd voor hergebruik. Het waterschap zoekt actief naar die samenwerking om nieuwe, innovatieve projecten te realiseren en deed ter plekke een oproep die door aanwezige bedrijven werd opgepakt.

Vervolgens werden drie concrete ‘watercasussen’ toegelicht (zie hieronder). De deelnemers gingen in groepen aan het werk met deze casussen, door erover te discussiëren en te brainstormen over bijvoorbeeld mogelijke oplossingen. Al met al een nuttige en leerzame avond met eyeopeners en ideeën voor zowel deelnemers als organiserende partijen.

 • Gemeente Bronckhorst wil haar bedrijventerreinen klimaatbestendig maken en de waterhuishouding opwaarderen. Succesfactor hierin zou kunnen zijn het hemelwater vast te houden door vergroening van de terreinen en het aanleggen van retentievijvers.
 • Gemeente Oude IJsselstreek bracht de casus in over hemelwaterafvoer in een woonwijk met het oog op de klimaatverandering. Hierdoor valt er vaker en meer neerslag, soms in korte tijd, wat leidt tot wateroverlast. De technische oplossingen blijken al voorhanden te zijn, maar het is vooral belangrijk de bewoners/huiseigenaren vanaf het begin te betrekken bij toepassing daarvan en hen de urgentie duidelijk te maken. Daar ligt de sleutel tot succes om verregaande innovatie mogelijk te maken.
 • Tot slot de bouw van een nieuwe school door AOC Oost in Doetinchem, waarbij men volop wil inzetten op duurzaamheid en circulariteit en dit tastbaar wil maken voor haar leerlingen. Zo wil men hemelwater en afvalwater uit het schoolgebouw zelf opvangen in wadi’s en het water vervolgens hergebruiken in hun kas, door te werken met helofytenfilters die het (afval)water zuiveren. Daarbij wil de school zich laten afkoppelen van het riool, wat eveneens mogelijk zou kunnen zijn voor woningen/panden in de directe omgeving. AOC Oost vroeg de deelnemers mee te denken over hoe zij de buurt kan betrekken in deze plannen en het realiseren daarvan.
Bronckhorst Wandelgemeente 2018? Stem t/m 20 april!

Tot en met 20 april kunt u stemmen op www.wandelgemeentevanhetjaar.nl. Veel Bronckhorster inwoners maken in hun vrije tijd graag een heerlijke wandeling in de prachtige natuur van de gemeente. Datzelfde geldt voor (tien)duizenden toeristen die er komen om te wandelen in onze mooie omgeving. Vooral het afwisselende coulissenlandschap en bekende routes, zoals het Pieterpad, Trekvogelpad, Boelekeerlspad en de Ockhorstroute, trekken jaarlijks velen van hen naar Bronckhorst. Vaak enthousiast gemaakt door inspirerende promotiecampagnes van stichting Achterhoek Toerisme. Want wie wil nu niet kennismaken met ‘Het geluk van Nederland? Ook de Wandelkrant te Voet, die de verkiezing Wandelgemeente van het Jaar organiseert, heeft Bronckhorst ontdekt. En ons samen met Hilvarenbeek en Goeree Overflakkee uit 50 inzendingen genomineerd voor de verkiezing Wandelgemeente van het jaar! Een enorme eer. De stem van het publiek bepaalt voor het belangrijkste gedeelte wie de titel wint. Tot en met 20 april kan gestemd worden op www.wandelgemeentevanhetjaar.nl. Wij hopen op veel stemmen.

Naast de publieksstemmen beoordeelt de redactie van de krant de genomineerde gemeenten door een route in het gebied te wandelen. Redacteur Tom Kooiman wandelde voor de krant de 15 km lange Hackfortse Enkroute rondom Vorden. Hij was erg enthousiast: “In Bronckhorst wandel je in een coulissenlandschap dat je van de ene in de andere verbazing laat vallen. Houtwallen, rijen knotwilgen of sprookjesachtige bossen omzomen de terreinen. Na elke houtwal, bospartij of bocht opent zich een nieuw decor en word je verrast door het uitzicht, soms op nog meer mooie natuur en soms op een hooiberg, monumentale boerderij of één van de vele kastelen of landgoederen die de gemeente kent. In Bronckhorst zie je de Achterhoek op zijn best.”

Verder beoordeelt de krant zaken als afwisseling in het landschap, onderhoud van de routes, bereikbaarheid en informatie, rustpunten, horeca onderweg, het percentage onverharde paden en of er bijzondere themaroutes (GPS-routes, kinderroutes etc.) en wandelevenementen zijn (zoals de Achterhoekse Wandel4Daagse en dit jaar de Samenloop voor Hoop).

Wethouder recreatie en toerisme Jan Engels, zelf een fervent wandelliefhebber, is het helemaal eens met de conclusie van de Wandelkrant. “In onze gemeente is het inderdaad geweldig wandelen. De nominatie is wat mij betreft een kroon op de inzet van veel partijen om de routes te onderhouden en nog mooier en beter te maken. Voor elk type wandelaar is er wat wils. Ik vind dat Bronckhorst de titel Wandelgemeente van het jaar dan ook zeker verdient en heb mijn stem al uitgebracht. Wie volgt?”

High-tech boeren en innovatieve agrarische projecten

De agrarische sector blijft zich ontwikkelen. Naast boeren passen ook aanverwante bedrijven in de sector de laatste technieken en innovaties toe, met oog voor het milieu, duurzaamheid en circulaire economie. Dat hier in de Achterhoek mooie praktijkvoorbeelden van zijn, kregen ruim 50 deelnemers aan de reis ‘circulaire landbouw’ 21 februari jl. zelf te zien. Het was één van de laatste reizen georganiseerd in het kader van de Achterhoekse Toekomst Toer.

In het gezelschap reisde een correspondent van Achterhoek Nieuws mee, die een uitgebreid verslag van de dag maakte. Dat verslag leest u hier!
Dit is week 9 regionaal in alle edities van huis-aan-huisblad Achterhoek Nieuws verschenen.

Daarnaast zijn er videobeelden gemaakt tijdens de reis. Bekijk hieronder de compilatie.

Foto: Zwier van der Vegte (met schep), manager bij proefboerderij De Marke, geeft uitleg over de waterinspectiemonitor waarmee op verschillende plekken en dieptes in het weiland het actuele waterniveau gemeten wordt.