Start nieuwe regionale samenwerking Achterhoek

Alle zeven Achterhoekse gemeenteraden hebben positief besloten over het voorstel om sterker op te trekken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in een Achterhoek Board. De nieuwe samenwerking start per 1 juli.Doel van het nieuwe samenwerkingsmodel is de Achterhoek (economisch) te versterken door snellere besluitvorming, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten. Hoe gaat dat in de praktijk? De Achterhoek Board bepaalt samen met de Achterhoek Raad (een delegatie van 49 Achterhoekse gemeenteraadsleden) de koers voor de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek op weg naar 2030. Bedrijfsleven, gemeenten, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector zijn met tien bestuurders vertegenwoordigd in de Board. De Achterhoek Raad ziet toe op de resultaten. Ook inwoners kunnen straks bijdragen via een burgerpanel. De uitvoering van deze Agenda2030, met allerlei projecten, wordt aangestuurd door zes Thematafels. Ook hierin zijn de diverse maatschappelijke partners vertegenwoordigd. Zo ontstaat een breed gedragen en gedreven organisatie die zich volop inzet voor de Achterhoek. Regio Achterhoek ondersteunt het geheel en heeft de regie op de uitvoering.

Innovatief plan
De voorgestelde samenwerking gaat een stuk verder dan die van ‘economic boards’ in andere regio’s, omdat de Board richtinggevende besluiten neemt en omdat het hele maatschappelijke veld van de Achterhoek aan bod komt; behalve economische ontwikkeling, innovatie en arbeidsmarkt zijn ook mobiliteit, wonen en zorg en energietransitie belangrijke thema’s. Daarnaast krijgt de lobby bij provincie, Rijk en Europa veel aandacht. Het voorstel is innovatief omdat raadsleden nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken worden betrokken.

Vertrouwen
Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board en Regio Achterhoek: “Ik ben ontzettend blij met de instemming van alle Achterhoekse gemeenteraden en ik dank hen voor het vertrouwen dat ze hiermee tonen. We gaan op een innovatieve manier samenwerken met het bedrijfsleven, de woningcorporaties, het onderwijs en de zorg. Dat is hard nodig en het past goed bij de Achterhoek. De provincie staat achter dit plan en ondersteunt ons hierbij, ook financieel; ook dat zie ik als een teken van vertrouwen. Natuurlijk is geen enkel model perfect, het gaat om de mensen die het doen. Resultaat krijgen we door een positieve instelling, door vertrouwen in elkaar en door daadkracht. We gaan nu snel samen ‘d’r an’ om samen verder te bouwen aan deze prachtige regio.”

Verborgen kampioenen in de Achterhoek

De meeste Nederlanders associëren de Achterhoek met landbouw, toerisme, Normaal en  de Zwarte Cross. Weinig mensen weten dat de streek veel innovatieve maakbedrijven telt. Die ‘verborgen kampioenen’ vormen de stille kracht van de Achterhoekse economie.

Lees het artikel van Gert-Jan Hospers: Oerend smart, de Achterhoek als slimme maakregio, dat verscheen in geografie, het Nederlandse vakblad voor geografen, docenten aardrijkskunde en iedereen met interesse in de aarde en de wereld.

Den Haag: “Achterhoek, jullie weten wat je wilt en bieden ons iets”

Het zevende Lentediner voor Eerste- en Tweede Kamerleden dat de Achterhoek op 16 mei 2018 aanbood in Den Haag, stond in het teken van grensoverschrijdende samenwerking en de Regiodeal. Het Rijk stelt hiermee deze kabinetsperiode ruim 400 miljoen euro beschikbaar voor steden en regio’s die met goede plannen komen om hun kracht te vergroten. Bijzonder was de aanwezigheid van Kai Zwicker, Landraad van Kreis Borken en meerdere Duitse burgemeesters.

Ongeveer vijftig Achterhoekse bestuurders van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waren in de kersverse SmartHub-bus naar Den Haag gekomen en lieten tijdens een bruisende bijeenkomst in Nieuwspoort zien dat de Achterhoek staat voor ‘Smart economy, smart living en smart governance’. Vrij vertaald: een duurzame netwerksamenleving waar innovatie en technologie in dienst staan van de mens en waar de overheid en andere partijen samen aan het stuur staan. Regiovoorzitter Mark Boumans stelde dat Nederland meer heeft aan ‘Regiodeals met impact’ dan aan het verdelen van de middelen over vele gegadigden. Raymond Knops, staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zei trots te zijn op een regio ‘die zelf ook zaken aanbiedt en niet alleen maar vraagt’.

Jong talent
De Duitse gasten brachten op uitnodiging van de Achterhoek een tweedaags bezoek aan Den Haag. Hun aanwezigheid zette de Achterhoekse lobby op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking kracht bij. De Achterhoek bracht, zoals gebruikelijk, ook jong talent mee. Nikki Prein, leerling van het Graafschap College en winnares van de nationale Skills wedstrijd 2017 (beste gastvrouw), verzorgde een feestelijke welkomstcocktail.Er waren bijna dertig Eerste- en Tweede Kamerleden op het Lentediner afgekomen. Ook Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van Gelderland en gedeputeerde Bea Schouten waren van de partij. Cornielje stelde dat de vraagstukken waar de Achterhoek voor staat, straks in alle regio’s spelen. “De Achterhoek kan zodoende een voorbeeldregio zijn, onder andere voor de energietransitie.”

Aan tafel!
Onder het genot van een diner van restaurant Villa Ruimzicht met Achterhoekse producten werd gesproken over de grote opgaven op het gebied van economie, wonen en zorg en bereikbaarheid, waarvoor de Regiodeal bestemd is. Kamerleden gaven aan dat zij het een zinvolle bijeenkomst vonden, dat ze dit jaar op werkbezoek komen in de Achterhoek en volgend jaar graag weer van de partij zijn in Nieuwspoort.

 

Achterhoek krijgt officiële eigen vlag

Zwarte Cross, Grolsch en Stichting Pak An starten een ontwerpwedstrijd en daarmee de zoektocht naar de ultieme Achterhoekse vlag! Want die is er nog niet, tenminste niet één die breed gedragen is en die we overal zien wapperen.

Engeland heeft de Union Jack, de LHBT beweging heeft de regenboogvlag, Friesland pronkt met de rode pompeblêden, in Twente hangt het Twentse Ros en Amsterdam staat bekend om de rode vlag met in de zwarte baan drie witte Andreaskruisen. Wat heeft de Achterhoek? NIKS! De Achterhoek heeft het de afgelopen duizend jaar zonder vlag moeten stellen. Daar moet dringend verandering in komen. Zwarte Cross en Grolsch willen dat er óók voor de Achterhoek een officiële vlag komt. Deze vlag moet symbool staan voor alles waar deze regio voor staat en trots op is; zijn waarden, zijn symbolen, zijn dieren, zijn dorpen en steden! Zwarte Cross en Grolsch hebben als initiatiefnemers een ontwerpwedstrijd in het leven geroepen, waaraan tot 18 juni iedereen kan deelnemen die zich verbonden voelt met de Achterhoek. Mensen die niet ontwerpen kunnen daarna een stem uitbrengen op hun favoriet. Zo is iedereen betrokken waardoor het winnende ontwerp de komende duizend jaar zal wapperen voor de Achterhoek!

Tekst gaat verder onder video.

Vlag als symbool voor feestelijkheid en trots
Behalve de strijden tussen hertogen en graven en de Slag om Grolle zijn er verder geen historische hoogtepunten in de Achterhoek te noemen. Na tienduizend jaar, zonder grote hoogtepunten aan de geschiedenisboeken bij te dragen, kreeg onze regio de naam: Achter hoeck. Toch gaat het niet slecht, het leven in de Achterhoek is zelfs wel goed te noemen. Mooie natuur, aardige mensen, schone lucht en de Achterhoekers houden van ‘anpakken’. Volgens Zwarte Cross en Grolsch mogen we best wat trotser op onze identiteit zijn en daar kan een vlag als symbool aan bijdragen. Stefan Groothuis, projectleider namens Zwarte Cross en Grolsch: “Een vlag staat onder meer voor trots en feestelijkheid. De Achterhoek is een prachtige regio die trots kan zijn op zijn vriendelijkheid, nuchterheid, innovaties en creatieve ideeën. Maar door alle bescheidenheid wordt dat niet altijd getoond. Met een eigen vlag kan dat feestelijke en trotse gevoel door iedereen worden uitgedragen.”

Zoektocht naar de Achterhoekse vlag
Niet alleen Zwarte Cross en Grolsch supporten de komst van een Achterhoekse vlag. Regio Achterhoek met zijn zeven Achterhoekse gemeentes, voetbalclub De Graafschap, stichting Achterhoek Toerisme, Achterhoek2020 en onze ambassadeurs Guus Hiddink, Bennie Jolink, Alan Gascoigne, Lonneke Slöetjes, Nadia Zerouali, Robert Gesink, Tante Rikie en Annette Bronsvoort moedigen dit initiatief ook aan. Burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord, is ook voorstander van een officiële Achterhoekse vlag: “We delen allemaal het ‘Achterhoek gevoel’ maar met een vlag kunnen we dat ook laten zien!” Vanaf vandaag kan iedereen die zich ook zo verbonden voelt met de Achterhoek een ontwerp aanleveren via www.achterhoeksevlag.nl. Volgens Stefan Groothuis gaat de ontwerpwedstrijd niet zozeer alleen over de vlag, maar ook over datgene waar de Achterhoek voor staat: “De uitnodiging om deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd is ook een uitnodiging tot een gesprek over zaken waar men trots op is in de moderne Achterhoek. Er zijn slechts twee voorwaarden waar de vlag aan moet voldoen, namelijk; het ontwerp moet tijdloos en herkenbaar zijn. Het moet vol overgave zichtbaar zijn in de hele Achterhoek dus hoe meer mensen zich met het ontwerp kunnen associëren, hoe beter. In het verleden zijn er wel initiatieven geweest, maar niet door alle inwoners van de Achterhoek omarmd en allemaal in de vergetelheid geraakt. Wij willen de hele Achterhoek meekrijgen en voor eens en altijd die vlag hijsen!”

Over de ontwerpwedstrijd
De ontwerpen kunnen worden aangeleverd via de website www.achterhoeksevlag.nl tot en met 18 juni. Het publiek kan daarna stemmen op zijn/haar favoriete ontwerp. De ontwerpen met de meeste publieksstemmen worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit onder andere Annette Bronsvoort (burgemeester van de gemeente Oost Gelre), Hans Martijn Ostendorp (algemeen directeur van De Graafschap), Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek), Bennie Jolink (muzikant & kunstenaar), Henk Jan ten Brincke (brouwer bij Grolsch en Prins Carnaval), Inge Pelgrom (grafisch ontwerper bij Opmerkers in Doetinchem) en Joris Nieuwenhuis (Wereldkampioen veldrijden). Het definitieve ontwerp wordt bekend gemaakt op 3 juli. De vlag zal vervolgens in productie worden genomen en is daarna verkrijgbaar in de webshops van Zwarte Cross en Grolsch.

Slim samenwerken: kracht van de Achterhoek

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek heeft een voorstel aangenomen om sterker op te trekken met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Als de gemeenteraden hierover positief besluiten, kan het voorstel de tweede helft van dit jaar in werking treden. Lees het voorstel DE ACHTERHOEK WERKT DOOR.

Doelen zijn: sneller tot besluiten komen om de Achterhoek (economisch) te versterken, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten. In het voorstel gaat de Achterhoek Board de koers bepalen voor de ruimtelijk-economische agenda op weg naar 2030. Het is een brede coalitie van partners: gemeenten, provincie, bedrijfsleven, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector zijn allen vertegenwoordigd in de Board. Het is aan de Achterhoek Raad (een delegatie van Achterhoekse gemeenteraadsleden) om input te leveren voor de agenda en het Jaarplan van de Achterhoek Board en toe te zien op de resultaten. Ook inwoners kunnen via deze weg bijdragen. De uitvoering van het Jaarplan gebeurt door zes Thematafels.

Innovatief plan
De voorgestelde samenwerking gaat een stuk verder dan die van ‘economic boards’ in andere regio’s, omdat het gehele maatschappelijke veld aan bod komt; behalve economische ontwikkeling, innovatie en arbeidsmarkt zijn ook mobiliteit, wonen en zorg en energietransitie belangrijke thema’s. Daarnaast krijgt de lobby bij provincie, Rijk en Europa veel aandacht. Het voorstel is innovatief omdat raadsleden nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken worden betrokken.

Elkaar versterken met slimme oplossingen
Mark Boumans, voorzitter Regio Achterhoek: “Zoals iedereen weet, werken Achterhoekers al honderden jaren als ‘naobers’ aan slimme oplossingen. Met weinig middelen en weinig hulp van buitenaf. We hebben gelukkig de afgelopen tien jaar gemerkt dat provincie Gelderland en het Rijk ons zien als een krachtige regio waarin zij willen investeren. Waar ik mij, samen met heel veel betrokkenen al enige tijd sterk voor maak, is een Achterhoek die ook de krachten van bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gemeenten sterker bundelt. We zijn daarmee nu een flink eind in de goede richting. Ook inwoners van de Achterhoek hebben straks via burgerpeilingen de mogelijkheid om bij te dragen.”

ToekomstKaart Achterhoek interactief online

Alle input die is opgehaald tijdens de Achterhoekse Toekomst Toer hebben we gebundeld in de ToekomstKrant Achterhoek. In het midden van de krant staat een visualisatie van de ToekomstKaart Achterhoek. Die kaart is nu interactief online beschikbaar, zodat je meer te weten kunt komen over wat je ziet op de kaart.

ToekomstKaart Achterhoek
Op de ToekomstKaart zie je allerlei projecten, initiatieven en plekken gevisualiseerd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van en leefbaarheid in deze regio. Nu, maar vooral voor de toekomst. Klik op de afzonderlijke plaatjes in de kaart of open via het menu eronder voor elk van de 4 hoofdthema’s Economie & talent, Wonen & zorg, Mobiliteit & vervoer en Energie & agro de projecten/ontwikkelingen die daarbij horen. Naast een korte toelichting bevatten veel punten één of meer links naar sites met meer informatie.
Je moet het zelf zien en vooral proberen! Klik op de afbeelding hieronder om de kaart te openen.

Tekst gaat verder onder de kaart

ToekomstKrant Achterhoek
Alle input die is opgehaald tijdens de Toekomst Toer hebben we gebundeld in de ToekomstKrant Achterhoek. Hierin staan voor elk van de vier hoofdthema’s Economie & talent, Wonen & zorg, Mobiliteit & vervoer en Energie & agro de ontwikkelingen op de lange termijn, hoe de regio er nú voor staat, maar vooral wat de Achterhoek wil bereiken richting 2030 en op welke uitdagingen daarvoor per thema moet worden ingezet!
In week 13 (vanaf 26 maart) hebben alle inwoners van de Achterhoek deze krant in de brievenbus gehad, als bijlage van huis-aan-huis-blad Achterhoek Nieuws. Woon je niet in de Achterhoek, heb je ‘m gemist of wil je hem gewoon nu lezen? Open hier de digitale versie van de ToekomstKrant Achterhoek!

Meer informatie
Op www.achterhoek2020.nl/toekomsttoer vind je alle informatie over de Toekomst Toer, vanaf de start in oktober 2017. Daar staat ook een opsomming van alle themareizen die hebben plaatsgevonden, met links waar je meer over elke reis kunt lezen en de individuele videoverslagen kunt bekijken.

Vijfde ‘Dag van de buurtaal’ voor 170 leerlingen

19 april vond op diverse locaties in Bredevoort de jaarlijkse ‘Dag van de buurtaal’ plaats, de vijfde editie alweer. Zo’n 170 middelbare scholieren gingen in tien workshops op een leuke en praktische manier aan de slag. Het gebruik van de buurtaal, Duits of Nederlands, speelde uiteraard een centrale rol.

Aan de lustrumeditie van dit unieke evenement namen leerlingen deel van drie Achterhoekse middelbare scholen (Schaersvoorde, Marianum en Baudartius) en vier Duitse scholen uit Bocholt/Borken (Marien Gymnasium, Merian Realschule, Gymnasium Georgianum en Verbundschule Isselburg).

Klik door voor het volledige bericht, inclusief (video)verslag van regionale media Achterhoek Nieuws en Regio8 die erbij waren.

Beleef N18 Nieuwe Twenteroute te voet of op de fiets

Voordat de N18 Nieuwe Twenteroute op woensdagmiddag 2 mei open gaat voor het verkeer, mogen bewoners uit de regio een dag eerder, op 1 mei, een kijkje nemen op de nieuwe autoweg. Zij kunnen dan voor één keer hardlopend, wandelend of fietsend een deel van de nieuwe N18 beleven. Om praktische redenen is het slechts mogelijk om op twee plekken de nieuwe autoweg op te gaan: bij aansluiting Haaksbergen en bij aansluiting Neede.

Programma
De ochtend is voor hardlopers. Zij kunnen van 10.00 tot 12.00 uur de nieuwe weg verkennen. Van 12.00 tot 16.00 uur is de weg open voor fietsers en voetgangers. Kinderen mogen onder begeleiding van een volwassene op hun step, skates of fiets de weg op. Bij de aansluitingen Neede en Haaksbergen is een open podium waar mensen kunnen optreden. Rijkswaterstaat nodigt muzikanten, toneelverenigingen, cabaretduo’s en andere artiesten van harte uit. Zij hoeven zich niet van te voren aanmelden. Daarnaast beantwoorden medewerkers van Rijkswaterstaat de hele middag vragen over de weg.

Kom met de fiets!
Vanwege de verwachte drukte doet Rijkswaterstaat een oproep aan iedereen om met de fiets te komen. Bij beide aansluitingen is een tijdelijke parkeerplaats voor auto’s gemaakt, maar de ruimte is zeer beperkt. De parkeerplaatsen zijn te vinden op het weiland aan de Haaksbergseweg aan de Needse kant van de nieuwe N18 (locatie aansluiting Neede) en op een weiland bij de kruising Stepelerveldweg-Kolenbranderweg (locatie aansluiting Haaksbergen). De parkeerplaatsen en de route er naar toe worden met borden aangegeven.

Natuurcompensatie-activiteiten
Bij de aanleg van de N18 spaarde Rijkswaterstaat zoveel mogelijk natuur. De natuur die toch is verdwenen, is op andere plekken opnieuw aangelegd. Op 1 mei kunnen geïnteresseerden op twee van deze plekken een kijkje nemen.

Van 10.00 tot 16.00 uur verzorgt een gids rondleidingen over landgoed Het Lankheet aan de Assinkweg 1 in Haaksbergen. Hij vertelt over de natuurcompensatie rond de N18. Ook kan men daar een boottocht maken met een traditioneel houten vrachtscheepje op de Buurserbeek. Kinderen kunnen aan de slag met een schepnetje en leren waterdieren determineren.

In 2016 bouwde Rijkswaterstaat ter compensatie van het verdwijnen van verblijfplaatsen een vleermuizentoren in het Teesinkbos bij Boekelo. Om 11.00 uur en 13.00 uur wordt er een lezing gegeven over de nieuwe voorzieningen voor vleermuizen. Deze vindt plaats bij de toren in het Teesinkbos aan de Landsteinerlaan in Enschede. Het unieke is dat hier nu al vleermuizen wonen. Aanmelden voor een lezing is noodzakelijk via n18@rws.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwetwenteroute

Bron: persbericht Rijkswaterstaat

Zie ook: Nieuwe N18 op 2 mei open voor verkeer

Innovatieve MKB’er? Geef je op voor Innovatie Top 100!

Provincie Gelderland ondersteunt de oproep van de Kamer van Koophandel aan alle innovatieve ondernemers uit het MKB om zich aan te melden voor de 13e MKB Innovatie Top 100: de mooiste innovatie-etalage van Nederland. Inschrijven kan tot 27 april 2018 via de website van MKB Innovatie Top 100. Lees meer of meld je hier aan.

Bron: provincie Gelderland

Resultaten Achterhoeks woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek

Het is nog steeds goed wonen in de Achterhoek. De meeste inwoners geven een rapportcijfer dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor hun eigen woning geven de bewoners zelfs een volle 8. Positiever dan bij het vorige regionale onderzoek in 2012 zijn de inwoners over het aanbod, de kwaliteit en de bereikbaarheid van de voorzieningen (een 7,2 tegen 6,7 in 2012). De beoordeling van de woonomgeving (7) valt echter lager uit dan in 2012 (7,6). Deze conclusies staan in de rapportage die de bureaus Moventem en Companen hebben opgesteld over het woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. Medio vorig jaar ontvingen bijna 50.000 Achterhoekers een brief met het verzoek om mee te doen met dit regionale onderzoek. Meer dan 11.500 reacties geven een goed beeld van de woonwensen van de inwoners van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Moment van huishoudensdaling verschilt per gemeente en kern
Het aantal inwoners in de Achterhoek neemt nu al af, maar het moment waarop ook het aantal huishoudens gaat dalen, verschilt sterk per gemeente en zelfs per kern. Het onderzoek bevestigt verder dat het aantal jongeren afneemt en het aantal ouderen groeit. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid, de (basis)scholen en de zorg. En het betekent ook dat er nog een paar duizend extra huizen nodig zijn om de groei op te kunnen vangen. Er zijn in de komende jaren nog wat extra woningen nodig om met name jongeren en starters goed te kunnen bedienen. Na (gemiddeld) 2028 zijn er echter minder huizen nodig. Huizen, die leegkomen door overlijden, worden dan niet altijd meer bewoond. In tien jaar tijd ontstaat er zo een overschot van zo’n 2.000 huizen. De vraag naar woningen en de leegstand van woningen vindt niet overal in gelijke mate plaats. Het tempo en de plekken verschillen sterk en vragen om lokaal maatwerk.

Mismatch
De grootste opgave ligt echter niet bij de nieuwbouw, maar bij de bestaande woningen. Veel van de vrijkomende woningen (door verhuizing en overlijden) sluiten niet aan bij de wensen van de woningzoekenden. De meeste woningen die in 2050 in de Achterhoek staan, zijn er nu al. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle inwonersgroepen in voldoende mate investeren in hun woning, terwijl de woningen wel steeds ouder worden. De onderzoekers geven aan dat het noodzakelijk is om geen achterstanden op te lopen in het onderhoud en het verbeteren van de bestaande woningen.

Onderzoeksresultaten
Hieronder leest u een aantal belangrijke resultaten. Voor meer resultaten en toelichting kunt u het eindrapport Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017 raadplegen.
Alle gegevens van het onderzoek zijn te vinden in meerdere bijlagen op de website www.awlo.nl.

  • Leefbaarheid: Leefbaarheidsscores in de Achterhoek zijn gemiddeld hoog, zeker vergeleken met landelijke cijfers. Inwoners van de Achterhoek waarderen hun buurt gemiddeld met een 7,8;
  • Veranderende bevolkingssamenstelling: Het aandeel ouderen neemt toe (vergrijzing), het aandeel jongeren neemt af (ontgroening) en het totaal aantal inwoners daalt. Doordat er echter minder mensen in een huishouden wonen groeit het aantal huishoudens, en daarmee de woningbehoefte, nog wel. Binnen nu en vijftien jaar wonen er in bijna alle Achterhoekse gemeenten niet alleen minder mensen, maar daalt ook het aantal huishoudens en daarmee de woningbehoefte;
  • Woonwensen: Gebaseerd op de belangrijkste woonwensen per doelgroep wordt voor de eerste vijf jaar op de woningmarkt vooral een tekort verwacht bij de huurappartementen met lift en in de koopsector bij de rijwoningen en twee-onder-eenkappers. Er wordt een overschot verwacht van huurappartementen zonder lift en vrijstaande koopwoningen;
  • Belemmeringen op de woningmarkt: Met name drie doelgroepen ervaren belemmeringen op de woningmarkt. Dit zijn huishoudens zonder eigen vermogen (vaak starters en/of jonge huishoudens) die moeite hebben bij het verkrijgen van een hypotheek, mensen met een middeninkomen die te veel verdienen voor sociale huur maar te weinig om een woning te kopen en 65-plussers die geen noodzaak ervaren en geen fut meer hebben om te verhuizen;
  • Algehele woningbehoefte neemt uiteindelijk stapsgewijs af: Deze afname betekent echter niet dat geen nieuwbouw hoeft plaats te vinden. Een deel van de bestaande woningvoorraad speelt onvoldoende in op nieuwe vragers op de woningmarkt. Hiervoor zijn nieuwe woningen met een modern kwaliteitsniveau nodig;
  • Opgave voor verduurzamen: De meeste woningen die in 2050 in de Achterhoek beschikbaar zijn, staan er nu al. Er ligt een stevige opgave om deze bestaande woningen toekomstbestendig te houden en te verduurzamen. Vooral financiële prikkels lijken hierbij de bewoners te kunnen stimuleren en motiveren.

Vervolg
De onderzoeksresultaten staan op de agenda van de (nieuwe) gemeenteraden, die op basis daarvan besluiten zullen nemen over het wonen in de komende jaren. Duidelijk is al wel dat de woonvraagstukken een gezamenlijke aanpak behoeven van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, maar zeker ook financiers, bouwers en eigenaar-bewoners. De onderzoekers wijzen er op dat het belangrijk is om te blijven investeren in leefbaarheid en dat er lokaal maatwerk nodig is. Alleen dan kan er voldoende rekening worden gehouden met de verschillen tussen gemeenten en tussen kernen. Ook adviseren de onderzoekers om nu al te gaan sparen om tijdig te kunnen investeren in de bestaande woningen en in de sloop van niet meer gewenste woningen.