Achterhoek Board

De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking. De Board schakelt voortdurend tussen de Achterhoek Raad en de zes Thematafels.

De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden) uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland. De maatschappelijke organisaties voor onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties worden vertegenwoordigd door: Mirjam Koster (onderwijs), Chrit van Ewijk (zorg), Claus Martinot (woningbouwcorporaties). De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Peter Rikken (VNO-NCW Achterhoek), Arthur Jansen (SIKA), Koen Knufing (Bouwend Nederland). De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd door Patricia Hoytink (Berkelland), Ted Kok (Aalten), Willem Buunk (Bronckhorst) en de provincie Gelderland door Bea Schouten (gedeputeerde). De Board wordt voorgezeten door Mark Boumans (voorzitter Regio Achterhoek). Mirjam Koster en Peter Rikken zijn vice-voorzitter.