algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB) Regio Achterhoek

Foto algemeen bestuur

Het algemeen bestuur per 1 oktober 2018 staand v.l.n.r. : Anton Stapelkamp, Saar Veneman, Mark Boumans, Marianne Besselink en Joost van Oostrum. Zittend v.l.n.r.: Joris Bengevoord, Annette Bronsvoort en Otwin van Dijk.

De focus van het AB en het DB is vooral gericht op het mogelijk maken van de samenwerking in drie O-verband (organisaties, ondernemers en overheden).

Het AB richt zich op zaken als de begroting, taken op het gebied van personeelszaken, financiën, automatisering, huisvesting, administratie en archiefzaken, communicatie en subsidies en werving.

Het DB is onder meer verantwoordelijk voor het voorbereiden en toesturen van de begroting van Regio Achterhoek, het voorbereiden van vergaderingen van het AB en de dagelijkse gang van zaken.