Stuurgroep Achterhoek 2020

Logo Agenda 2020

De stuurgroep Achterhoek 2020 bestaat uit zeven personen: een onafhankelijk voorzitter en twee leden voor elke ‘O’ namens de Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheden in de regio Achterhoek. Verderop onder ‘samenstelling‘ ziet u wie precies in de stuurgroep zitten en kunt u per persoon doorklikken naar een korte voorstelvideo.

De samenwerking binnen de stuurgroep is een bundeling van krachten, waarin elke O vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, taken en achterban meedenkt en –werkt aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda2.0.

Taken stuurgroep

Vanuit de stuurgroep geeft elke O sturing aan zijn eigen achterban om belemmeringen in de uitvoering van projecten weg te nemen en te zorgen dat projecten succesvol worden uitgevoerd. De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan en verbindt en zij ondersteunt waar mogelijk nieuwe initiatieven. Zij voert zelf echter nagenoeg geen projecten uit, omdat de uitvoering gebeurt door de zogenoemde Coalitions of the willing. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen van een project worden behaald en onderneemt zij actie als dit niet het geval is.

Kennismakelaars

De stuurgroep maakt voor het realiseren van haar doelstellingen en het inwinnen van advies onder andere gebruik van de inzet van drie kennismakelaars binnen de programma’s Werken, Wonen en Bereikbaarheid. Deze makelaars verbinden mensen, projecten, ideeën, vragen, regio’s, buurlanden en kennis(instellingen) met elkaar. Op de contactpagina vindt u meer informatie over de makelaars en hoe u hen kunt bereiken.

Samenstelling stuurgroep

Onafhankelijk voorzitter

Foppe Atema
directeur GOMA B.V., Hengelo Gld.
Bekijk de voorstelvideo van Foppe Atema.

Namens ondernemers

Koen Knufing
directeur MarkuBouw B.V., Lichtenvoorde en Mombarg Betonelementen B.V., Ulft
Bekijk de voorstelvideo van Koen Knufing.


Theo Lammers
managing director Hencon B.V., Ulft
Bekijk de voorstelvideo van Theo Lammers.

Namens maatschappelijke organisaties

Willem Huiskamp
voorzitter College van Bestuur Agrarisch Opleidingscentrum Oost, Lochem
Bekijk de voorstelvideo van Willem Huiskamp.


Beatrijs van Riessen
Raad van Bestuur Estinea, Aalten
Bekijk de voorstelvideo van Beatrijs van Riessen.

Namens overheden


Marieke Frank
wethouder gemeente Oost Gelre
Bekijk de voorstelvideo van Marieke Frank.