Samen Goed Wonen

logo AA2020_wonen combi

Fijn wonen en leven in de Achterhoek, voor nu en in de toekomst. Dat is wat iedereen wil!
Met de vraag ‘Wat is jouw droom als het gaat om wonen in de Achterhoek?’ als basis hebben inwoners en andere betrokkenen eind 2015 een Woondroom geformuleerd. Sindsdien dragen allerlei partijen en inwoners bij aan de uitvoering van die droom. Denk hierbij aan de lokale energiecoöperaties, de verduurzaming van sociale huurwoningen door woningcorporaties en de ideeën en realisatie van vernieuwende woonvormen, zoals tiny houses. Hoe het staat met de uitvoering van die woondroom kun je lezen in de stand van zaken.

Achterhoekse ToekomstToer
Omdat nog niet alles is gerealiseerd, gaven we een vervolg aan Samen Goed Wonen. In het kader van de Achterhoekse ToekomstToer hebben we drie reizen georganiseerd. Tijdens elke reis ging een bus vol enthousiaste deelnemers mee op pad naar inspirerende plekken en initiatieven rondom het thema wonen. Steeds was ‘Inspiratrice’ Gerry (foto) onze unieke reisleider.

Projecten in uitvoering
Op de pagina Evenwichtige woningvoorraad vind je onder ‘lopende projecten’ meer informatie over een aantal projecten die mede zijn voortgekomen uit Samen Goed Wonen en nu worden uitgevoerd in het kader van de Uitvoeringsagenda2.0.

Contact
Wil je ons suggesties meegeven voor een vervolgreis of mooie initiatieven op het gebied van wonen delen? Stuur dan een e-mail naar samengoedwonen@achterhoek2020.nl.

Facebook-logoVolg Facebook Achterhoek2020, waar we periodiek nieuws delen rondom wonen in de Achterhoek. #samengoedwonen

Visualisatie woondroom Samen Goed Wonen