Samen Goed Wonen

logo AA2020_wonen combi

Aanleiding voor ‘Samen Goed Wonen’ is de uitvoering van de Regionale Woonagenda 2015-2025, beleid dat door zeven Achterhoekse gemeenten gezamenlijk is opgesteld. Het doel van ‘Samen Goed Wonen’ is zowel bestaande als kansrijke, nieuwe initiatieven een platform te bieden. We willen verschillende partijen bij elkaar brengen om coalities te vormen rondom nieuwe woonideeën, zodat het niet bij dromen blijft maar deze ook echt tot uitvoering worden gebracht. Waar mogelijk ondersteunen we dit financieel vanuit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER, dat voorjaar 2016 in de Achterhoek van start is gegaan. Zo zorgen we er samen voor dat het nu en in de toekomst goed wonen en leven is in de Achterhoek.

Bijeenkomsten
Wat is jouw droom als het gaat om wonen in de Achterhoek? Met deze vraag als basis zijn geïnteresseerden van binnen én buiten de regio eind 2015 aan de slag gegaan. Er zijn tot nu toe vier werkbijeenkomsten geweest van Samen Goed Wonen.

  • Het begon met het formuleren van een gezamenlijke droom tijdens de eerste bijeenkomst op 11 november 2015, dankzij de input van alle deelnemers. De woondroom is ter plekke ook gevisualiseerd: zie de afbeelding onderaan deze pagina.
  • Tijdens de tweede bijeenkomst op 7 december 2015 is gestart met het realiseren van de woondroom. Deelnemers benoemden voor zichzelf de stappen die zij de komende periode gingen zetten om te komen van droom naar realiteit.
  • ‘Anders Wonen’, het thema van de derde bijeenkomst op 17 februari 2016, ging vooral over verschillende concepten voor tijdelijke woonvormen in de Achterhoek. Ook kregen twee pitchers het podium, waarna zij door de deelnemers waardevolle tips en adviezen kregen om ze verder te helpen.
  • Wat eind 2015 begon met het formuleren van een gezamenlijke woondroom voor de Achterhoek, ’eindigde’ 12 september 2016 met een vierde bijeenkomst van Samen Goed Wonen. Zo’n dertig deelnemers hoorden welke concrete vorderingen er al zijn gemaakt in het realiseren van de droom. Korte passages hieruit werden voorgelezen en gekoppeld aan concrete woonprojecten die al zijn gestart in deze regio. Een aantal direct betrokkenen lichtte de projecten toe.

Op de pagina Evenwichtige woningvoorraad vind je onder ‘lopende projecten’ meer informatie over een aantal projecten die mede zijn voortgekomen uit Samen Goed Wonen en nu worden uitgevoerd in het kader van de Uitvoeringsagenda2.0.

Burgerinitiatieven
Mensen kunnen mooie initiatieven op het gebied van wonen en leefbaarheid in de Achterhoek delen via samengoedwonen@achterhoek2020.nl of de Facebookpagina facebook.com/Achterhoek2020. Als zij hulp nodig hebben bij het realiseren van hun plan of financiering zoeken, kan Achterhoek2020 kijken wat daarin mogelijk is.

Documenten Samen Goed Wonen

Facebook-logoVolg Facebook Achterhoek2020, waar we periodiek het laatste nieuws delen rondom wonen in de Achterhoek. #samengoedwonen

Visualisatie woondroom Samen Goed Wonen