Achterhoekse Toekomst Toer

De Achterhoekse Toekomst Toer: een reis naar de Achterhoek van morgen!
De Toekomst Toer is 2 oktober 2017 gestart en afgesloten op 19 maart 2018. In die periode hebben we in totaal acht themareizen gemaakt met ruim 300 Achterhoekers.

Acht keer een volle bus nieuwsgierige en actieve Achterhoekers op bezoek bij toekomstgerichte projecten, vernieuwende bedrijven, creatieve organisaties en particuliere initiatieven van Aalten tot Zieuwent, van Agrarisch tot Zorg. Deelnemers hebben zelf gezien en beleefd wat er nu al gebeurt in deze prachtige, innovatieve regio! Bovendien hebben ze meegebouwd aan de toekomst, door met ons te delen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst(agenda) van de Achterhoek.

Verderop op deze pagina vind je alle informatie over de Toekomst Toer, in volgorde van de afsluiting (wat heeft het opgeleverd) tot aan de start in oktober 2017.

Videobeelden van alle reizen zijn gemonteerd in deze dynamische compilatie, als mooie terugblik op de gehele Toekomst Toer.
Lees verder onder de video!

ToekomstKrant Achterhoek
Alle input die is opgehaald tijdens de Toer hebben we gebundeld in de ToekomstKrant Achterhoek. Hierin staan voor elk van de vier hoofdthema’s Economie & talent, Wonen & zorg, Mobiliteit & vervoer en Energie & agro de ontwikkelingen op de lange termijn, hoe de regio er nú voor staat, maar vooral wat de Achterhoek wil bereiken richting 2030 en op welke uitdagingen daarvoor per thema moet worden ingezet!
In week 13 (vanaf 26 maart) hebben alle inwoners van de Achterhoek deze krant in de brievenbus gehad, als bijlage van huis-aan-huis-blad Achterhoek Nieuws. Woon je niet in de Achterhoek, heb je ‘m gemist of wil je hem gewoon nu lezen? Hij staat ook online, open hier de digitale versie van de ToekomstKrant Achterhoek!

ToekomstKaart Achterhoek
In het midden van de ToekomstKrant staat een kaart van de Achterhoek. Daarop gevisualiseerd zie je allerlei projecten, initiatieven en plekken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van en leefbaarheid in deze regio. Nu, maar vooral voor de toekomst. Deze ToekomstKaart Achterhoek is interactief gemaakt, zodat je online een schat aan informatie kunt raadplegen en veel meer te weten kunt komen. Klik op de afzonderlijke plaatjes in de kaart of open via het menu eronder voor elk van de 4 hoofdthema’s de projecten/ontwikkelingen die daarbij horen. Naast een korte toelichting bevatten veel punten één of meer links naar sites met meer informatie. Je moet het zelf zien en vooral proberen! Klik op de afbeelding hieronder om de kaart te openen.

Tekst gaat verder onder de kaart

Themareizen
Hieronder een opsomming van de themareizen die hebben plaatsgevonden. Klik door om er meer over te lezen en de individuele videoverslagen te bekijken.

Circulaire economie en ‘water’ laatste reizen ToekomstToer

  • Tijdens de laatste reis van de Achterhoekse ToekomstToer op 26 februari 2018, met als thema circulaire economie, zijn Achterhoekse bedrijven bezocht die door innovaties circulair ondernemen in praktijk brengen. Een week later op 5 maart het vervolg met een verdiepende werksessie over water. Lees meer en bekijk de video.

Reis ‘Samen onderweg naar circulaire landbouw’

  • 21 februari 2018 kregen deelnemers aan deze reis te zien dat er in de Achterhoek mooie praktijkvoorbeelden zijn van boeren en aanverwante bedrijven in de agrarische sector die de laatste technieken en innovaties toepassen. Met oog voor het milieu, duurzaamheid en circulaire economie. Lees meer en bekijk de video van deze reis.

Achterhoekse ondernemers in gesprek met young professionals in Amsterdam

  • 20 februari ontmoetten vijfentwintig ondernemers uit de Achterhoek in een Amsterdams café dertig enthousiaste, Achterhoekse young professionals (tot 35) die hun geboortestreek hebben ingeruild voor de hoofdstad. Tijdens een gezellig diner werd vooral besproken of de jongeren van plan zijn terug te keren naar het Oosten en wat daar dan voor nodig is. Lees en bekijk meer hierover.

Reis ‘Samen slim op weg’

Reis ‘Samen energiek de toekomst in’

Drie reizen Samen Goed Wonen

Start ToekomstToer 2 oktober 2017

Video start Toekomst Toer: wat is er aan de hand met het weiland van de Mariënveldse boer Alfred te Molder?

Video over de 3D-betonprinter, die o.a. in actie te zien was tijdens de Toekomst Toer op 2 oktober bij Meilink in Borculo.

Initiatief van Achterhoek2020
De Achterhoekse Toekomst Toer is een initiatief van Achterhoek2020. Deze samenwerking van Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties werkt sinds 2009 aan de toekomst van de Achterhoek. De nadruk in de Uitvoeringsagenda Achterhoek2020 ligt op het stimuleren van ‘Smart Werken’, iets waar veel innovatieve maakbedrijven in onze regio goed in zijn. Smart Werken dringt ook steeds meer door in bedrijven en organisaties buiten de maakindustrie.

Naast Smart Werken zijn ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ van groot belang voor de regionale toekomst. We moeten in deze randvoorwaarden blijven investeren om de Achterhoek als regio binnen Oost-Nederland verder te ontwikkelen.