Werken

Uit onderzoek is gebleken dat het maken van scherpe keuzes en het vol blijven inzetten op economische ontwikkeling noodzakelijk is om de gevolgen van de bevolkingsdaling in goede banen te leiden. Daarom ligt de strategische focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma ‘Smart Werken’. Dit programma beoogt om door de toepassing en ontwikkeling van ‘Smart Industry’ de Achterhoekse economie fundamenteel te versterken.

Masterplan SmartHub

Smart Industry staat voor het maximaal gebruik maken van de nieuwste informatie- en technologische ontwikkelingen. Hierdoor is het mogelijk om veel efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en op maat te produceren en te werken. In de Achterhoek is de innovatieve maakindustrie een krachtige en onderscheidende economische motor. De kansen die ‘Smart Werken’ biedt, geven daarom een zeer positief toekomstperspectief voor de regio.
– Ga naar Masterplan Smarthub voor meer informatie.

Crossovers Smart Industry

Smart Werken biedt niet alleen kansen voor de maakindustrie; er zijn ook volop mogelijkheden voor kansrijke cross-overs met andere sectoren, zoals de zorg, agrofood/biobased economy, duurzame energietransitie en vrijetijdseconomie.
Ga naar Crossovers Smart Industry.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Een voorwaarde voor economische groei op het gebied van Smart Industry is voldoende en kwalitatief goed geschoold personeel. Daarvoor is het van belang een passend (technisch) opleidingsaanbod te hebben en het onderwijs goed op de vraag van de arbeidsmarkt aan te laten sluiten.
Ga naar Onderwijs en arbeidsmarkt.

Grensoverschrijdende samenwerking

Ook aan de andere kant van de Duitse grens liggen er kansen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Om de grensoverschrijdende samenwerking verder en beter te benutten, is het nodig om samen met onze Duitse partners de concrete kansen scherper in beeld te brengen, afspraken te maken en samen de grensbarrières te slechten.
Ga naar Grensoverschrijdende samenwerking.

Toekomst in de maak

Met ons adagium ‘Smarthub Achterhoek: Toekomst in de maak!’ willen we de Achterhoek krachtig op de kaart zetten en onderstrepen dat talenten en bedrijven hier prima kunnen gedijen. Zie www.smarthub.nl.

Smart Werken als focus voor de Achterhoek

Om invulling te geven aan Smart Werken zijn ondernemers en kennisinstellingen aan zet: zij zijn de aangewezen partijen om er voor te zorgen dat bedrijven en organisaties uit verschillenden sectoren de kansen van Smart Industry gaan zien en verzilveren. De overheid kan een belangrijke bijdrage leveren door hiervoor de randvoorwaarden te scheppen: het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en het optimaliseren van de fysieke en digitale infrastructuur. Naast Smart Werken zijn daarom Wonen en Bereikbaarheid twee belangrijke thema’s van de Uitvoeringsagenda2.0.