Grensoverschrijdende samenwerking

Het slechten van de grensbarrière met Duitsland (ook wel ontgrenzen genoemd) is van groot belang om de economische ontwikkeling van de Achterhoek te stimuleren. Indien de grens zou wegvallen, zouden er voor Achterhoekers 400.000 banen beschikbaar komen op bereisbare afstand. De mogelijkheden voor ondernemers om zaken te doen zouden enorm toenemen.

Kennis van de buurtaal is hiervoor een cruciale voorwaarde, en dat begint al op de basisschool. Daarvoor is het project ‘Spreek je buurtaal’ opgezet. Daarnaast is het wegnemen van belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt belangrijk, zoals de erkenning van diploma’s in het buitenland. Vooral uitwisseling van technisch personeel, zorgpersoneel en studenten biedt perspectief.
In de Achterhoek is sinds 2015 een grensmakelaar (ontgrenzer) aan het werk. De grensmakelaar heeft een oog- en oorfunctie in het grensgebied en werkt aan het wegnemen van in de praktijk aanwezige grensbelemmeringen en legt grensoverschrijdende verbindingen tussen bedrijven, organisaties en (hoge)scholen. Dit project Ontgrenzen loopt in 2017 door.

Verbetering en uitbreiding van grensoverschrijdend Openbaar Vervoer is een proces van lange adem, maar dusdanig belangrijk voor een goede (arbeids)mobiliteit dat daar aan beide kanten van de landsgrens aan gewerkt wordt.

Ook samenwerkingspartners als de EU, Rijksoverheid, provincie Gelderland en Overijssel en regio Twente geven grensoverschrijdende samenwerking hoge prioriteit. Grensoverschrijdende obstakels voor bedrijven, instanties en personen kunnen alleen gezamenlijk aangepakt worden. Daarin spelen voor de Achterhoek de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden EUREGIO en Euregio Rijn-Waal een belangrijke rol.

Lees meer over de rol van Regio Achterhoek in de grensoverschrijdende samenwerking.