Masterplan SmartHub

De Achterhoek is een regio met een hoogwaardige en innovatieve maakindustrie met relatief veel MKB-bedrijven die toekomstgericht werken, langetermijndoelstellingen hebben en goed samenwerken. De Achterhoek wil een economisch nog krachtiger gebied worden door in te zetten op de kansen die Smart Industry biedt en dit principe in zoveel mogelijk sectoren door te voeren.

De Regiegroep Smart Industry Achterhoek bestaat uit een afvaardiging van Achterhoekse bestuurders vanuit de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen is de uitdaging opgepakt om met het principe Smart Industry bedrijven en (jong) talent te binden aan de Achterhoek. Hiervoor heeft de Regiegroep Smart Industry een Masterplan SmartHub opgesteld, dat is gebaseerd op de vier pijlers van Smart Industry:

  • New Business: Versneld ontwikkelen en toepassen van nieuwe producten, productietechnologieën en businessmodellen op basis van beschikbare kennis.
  • New Knowledge: Bevordering van cross-sectorale kennisontwikkeling en –overdracht.
  • New Skills: Meer kennis en vaardigheden bij ondernemers en werknemers en toegang tot talen.
  • New Profiling: Juiste communicatie/ profilering naar de doelgroepen (Achterhoeks) talent en (Achterhoekse) bedrijven

Het Masterplan SmartHub omvat een scala aan projecten.
Hieronder ziet u welke projecten momenteel worden uitgevoerd in het kader van dit Masterplan. Klik op een project voor meer informatie.

Bekijk ook de website van Smarthub. Daarop vindt u onder andere een interactieve kaart van de Achterhoek met allerlei smart industry bedrijven, instellingen, innovatiehubs, field labs en nog veel meer. Bekijk deze spots.